Banner Collegium Polonicum
uam_klein ©Giraffe Werbeagentur GmbH / Blissmedia
viadrina_klein ©Giraffe Werbeagentur GmbH / Blissmedia

Filologia, specjalność: filologia germańska

Filologia, specjalność: filologia germańska jest to kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydział Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Są to jedyne w Polsce studia germanistyczne, łączące naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze niemieckiej w dialogu z kulturą polską oraz translatoryką. Program zajęć sytuuje kulturę niemieckiego obszaru językowego w kontekście kultury europejskiej, co otwiera jego adeptom nowe perspektywy także w późniejszym samodzielnym życiu zawodowym. Wykładowcy będą zmierzać zarówno do wypracowania u studentów kompetencji kulturowej w oparciu o badanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, a także o stosunki polsko-niemieckie, jak i do doskonalenia kompetencji translatorycznych. Takie przygotowanie pozwoli absolwentom podejmować pracę przede wszystkim w polskich i międzynarodowych instytucjach kultury, w których działaniu wiedza o krajach niemieckojęzycznych oraz kompetencja interkulturowa są niezbędne, w instytucjach EU w Polsce i za granicą, w dyplomacji, w wydawnictwach, redakcjach czasopism czy bibliotekach.

Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty:

  • historię polsko-niemieckich stosunków politycznych i społecznych;
  • polsko-niemieckie związki literackie;
  • literaturoznawstwo;
  • tłumaczenia literackie i naukowe;
  • językoznawstwo, gramatykę opisową, porównawczą i strukturalna;
  • praktyczną naukę języka niemieckiego (dla Polaków) i polskiego (dla obcokrajowców);
  • komunikację międzykulturową;
  • drugi język obcy.

Ukończenie studiów umożliwi m.in. ich kontynuację na studiach II stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub na Wydziale Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.