Banner Collegium Polonicum

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

23-26 marca 2017 roku

IV Kongres Polonoznawczy

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Collegium Polonicum w Słubicach

W dniach 23-26 marca 2017 roku we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach odbędzie się czwarty Kongres Polonoznawczy. Wydarzenie to stwarza okazję do zaprezentowania stanu polsko-niemieckich badań o Polsce nie tylko ponad fizycznymi granicami ale także tymi związanymi z różnymi obszarami wiedzy, czym przyczynia się do rozwijania międzynarodowych projektów naukowych i promowania wiedzy o Polsce. Kongres kontynuuje naukową tradycję  niemieckich badań o Polsce i opiera się na doświadczeniach trzech pierwszych zjazdów (Darmstadt 2009, Moguncja 2011 i Giessen 2014), w których za każdym razem udział brało ponad 250 naukowców. Od 23 do 26 marca 2017 roku gospodarzem tego ważnego wydarzenia będzie Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Tematem przewodnim Czwartego Kongresu Badań o Polsce są „Płynne granice” (niem. „Grenzen im Fluss”), co również symbolizuje związek z umiejscowieniem Kongresu nad rzeką Odrą, w polsko-niemieckich miastach przygranicznych Frankfurcie i Słubicach oraz na Uniwersytecie Europejskim Viadrina i w Collegium Polonicum. Hasło „Płynne granice” łączy w sobie dwa podejścia naukowe: wyżej wspomniane „area studies” oraz badania w obszarze granic. Studia te analizują dynamiczne procesy wytyczania, rozdzielania i ponownego ustanawiania granic.

Kongres zostanie przeprowadzony w języku niemieckim. 

Więcej informacji  (w języku niemieckim) i rejestracja na stronie: http://www.polenforschung.de/

Współorganizatorzy: Deutsches Polen-Institut Darmstadt, Zentrum für Interdisziplinäre Polenforschung an der Viadrina, Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION, Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach 

***

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy (PNIB) w Collegium Polonicum w Słubicach –
Deutsch-Polnisches Forschungsinstitut (DPFI) am Collegium Polonicum in Słubice

to wspólna inicjatywa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Instytut utworzono 19 października 2012 r. jako jednostkę naukowo-badawczą, zatrudniającą specjalistów, profesorów i doktorów, z różnych dziedzin wiedzy: nauk prawnych, kulturoznawstwa, językoznawstwa, slawistyki, filologii polskiej, germańskiej, historii sztuki, teologii, chemii i biologii.

PNIB powstał, aby skoncentrować działalność naukową prowadzoną na obu uczelniach i tym samym skutecznie wspierać transfer wiedzy z zakresu problematyki polsko-niemieckiej w przestrzeni krajowej i międzynarodowej.

Zapraszamy do obejrzenia materiału informacyjnego o działalności Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego.

pol_int_180 ©CP