Banner Collegium Polonicum

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Asystent Dyrektora

mbakiewicz ©PNIB

Uprawiane dziedziny/dyscypliny naukowe:

nauki humanistyczne

literaturoznawstwo

  • literatura polska i niemiecka w ujęciu interdyscyplinarnym (historia, teatr, religia, socjologia)
  • związki literatury z geografią (literatura regionalna, geopoetyka, Spatial turn)
  • kultura pamięci
  • polsko-niemieckie kontakty kulturowe

 

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania