Banner Collegium Polonicum

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Prof. UAM dr hab. Brigitta Helbig-Mischewski - życiorys

Nazwisko

Helbig-Mischewski

Imię / Imiona

Brigitta

Studia wyższe

Rok ukończenia

1990

Uczelnia

Uniwersytet Ruhry w Bochum

Wydział

Wydział Filologii Obcych

Kierunek

slawistyka (w tym polonistyka), germanistyka

Tytuł pracy magisterskiej

„Pałuba” Karola Irzykowskiego. Konstrukcja i psychologiczna koncepcja powieści.

Tytuły i stopnie naukowe

Stopień doktora habilitowanego

Rok uzyskania

2004

Nazwa jednostki nadającej stopień      

Wydział Filologii II, Uniwersytet Humboldtów w Berlinie

Tytuł rozprawy habilitacyjnej                         

Ein Mantel aus Sternenstaub. Geschlechtstransgress und Wahnsinn bei Maria Komornicka (w jęz. polskim: Płaszcz z gwiaździstych zamieci. Transgresja płciowa i szaleństwo w dziele i biografii Marii Komornickiej)

Stopień doktora

Rok uzyskania

1995

Nazwa jednostki nadającej stopień      

Wydział Fililogii Obcych, Uniwersytet Ruhry w Bochum

Dziedzina naukowa

Polonistyka

Dyscyplina naukowa

literaturoznawstwo, kulturoznawstwo

Tytuł rozprawy doktorskiej                       

New- Age-Diskurs in der polnischen Literaturwissenschaft und Literaturkritik der 70er und 80er Jahre (w jęz. polskim: Dyskurs New Age w polskim literaturoznawstwie i krytyce literackiej lat 70-tych 80-tych)

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania