Banner Collegium Polonicum

Program

POZNAŃSKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

25 KWIETNIA 2018

PROGRAM

plakat ©CP

 


WYKŁAD + DYSKUSJA

Na prawo patrz! Moje prawa jako ucznia i obywatela

dr Marcin Krzymuski, LL.M.

godz. 9.00 i 10.30

Miejsce: biblioteka Collegium Polonicum (II piętro - sala multimedialna)

Kategoria wiekowa: VII klasa szkoły podstawowej lub I klasa gimnazjum

Liczba uczestników: do 30 osób

Zgłoszenia: press.cp@cp.edu.pl

 

Interaktywny wykład o tym czym jest prawo w ogóle, co tworzy system prawny w Polsce i jakie są prawa młodych ludzi jako uczniów (wobec szkoły) i obywateli (wobec państwa i jego organów).

 dr Marcin Krzymuski, LL.M.

Zainteresowania badawcze: prawo współpracy transgranicznej jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw publicznych, prawo prywatne międzynarodowe


WARSZTATY

Z chemią dookoła świata

dr Aleksandra Ibragimow

godz. 12.00-14.00

Miejsce: laboratorium

Kategoria wiekowa: 14-16 lat

Zgłoszenia: aleksandra.ibragimow@amu.edu.pl

 

Czym jest powietrze? Czym jest woda? Czym jest gleba? Podczas warsztatów uczniowie szkół gimnazjalnych będą mieli możliwość wykonać szereg ciekawych eksperymentów chemicznych. Pozwolą nam one zrozumieć otaczający nas kolorowy, fascynujący i nieprzewidywalny świat.

 

dr Aleksandra Ibragimow (Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach)

Nowoczesne techniki i metody nauczania chemii, geografii oraz języka niemieckiego

Moja działalność naukowa w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum w Słubiach związana jest przede wszystkim z problematyką granic i pograniczy, przekształceniami wód i dolin rzecznych, problematyką polityki wodnej Unii Europejskiej, planowaniem przestrzennym i rewitalizacją obszarów miejskich oraz wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów nadrzeczny.


IX Dyktando Słubickie

dr Jan Zgrzywa, dr Agnieszka Zgrzywa, mgr Borys Szumański

godz. 10:30

Miejsce: aula CP

Kategoria wiekowa: 13+

Liczba uczestników: do 50 osób

Zgłoszenia: poprzez formularz do 23.04.2018

ZGŁOSZENIE

REGULAMIN

Organizatorem dyktanda jest kierunek filologii polskiej jako obcej w Collegium Polonicum w Słubicach. Warunkiem uczestnictwa w IX Dyktandzie Słubickim jest nadesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do organizatora (drogą e-mailową) w terminie do 20 kwietnia 2018 roku. Zakwalifikowanych do udziału w dyktandzie zostanie maksymalnie 50 osób. Na zwycięzców w kategoriach: Młodzież, Seniorzy, Obcokrajowcy, czekają nagrody. Serdecznie zapraszamy!

Kontakt: Jan Zgrzywa

zgrzywa@amu.edu.pl,

Tel. 618296884

 

Dr Agnieszka Zgrzywa

adiunkt na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, wykłada historię literatury polskiej oraz jest lektorką języka polskiego. Opublikowała dwie monografie: "Stanisław Grochowiak" (jako Agnieszka Dworniczak) i "Poeta i baśń: rzecz o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim". Obecna jej naukowa pasja to niekonwencjonalne metody nauczania w glottodydaktyce.

 Mgr Borys Szumański

doktorant na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, wykłada historię literatury polskiej, naukowo zajmuje się translatologią. Ponadto jest studentem psychologii, aktorem teatralnym i tłumaczem tekstów naukowych z języka angielskiego.

 Dr Jan Zgrzywa

adiunkt na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, prowadzi zajęcia z gramatyki polskiej i jest lektorem języka polskiego. Do jego zainteresowań naukowych należy styl polskiej literatury współczesnej. Opublikował "Praktyczną gramatykę języka polskiego. Zestaw ćwiczeń dla uczących języka polskiego" oraz „Aforyzmy w prozie Olgi Tokarczuk”.


WYKŁAD

Assessment Center ??? - o rety!  Czyli kilka uwag na temat, jak zachować się podczas rekrutacji z użyciem Assessment Center

godz. 10:00 oraz 11:00

Magdalena Baron

Miejsce: sala seminaryjna CP

Kategoria wiekowa: 14-16 lat (gimnazjum)/ 16 + (od licealistów w górę)

Liczba uczestników: do 30 osób

Zgłoszenia: press.cp@cp.edu.pl

 

Wykład ma na celu przybliżenie tematu Assessment Center, co to jest, kiedy się go stosuje i dlaczego ? Oraz kilka uwag, na temat jak zachować się podczas rekrutacji z użyciem AC.

 Magdalena Baron

Kierownik targów vocatium w Regionie Odry oraz parentum we Frankfurcie nad Odrą

Institut für Talententwicklung Mitte GmbH


TURNIEJ JĘZYKOWY

"Na miejsca, fertig, go!"

Astrid Kapler, Agnieszka Skwarek, Kamilla Kędzierska-Kolendo

godz. 12:00-14:00

Miejsce: aula

Kategoria wiekowa: 15+

Zgłoszenie: poprzez formularz do 16.04.2018, każda drużyna ma 4 osoby (max. 2 drużyny ze szkoły)

 REGULAMIN

ZGŁOSZENIE

Przedsięwzięciem Lektoratu Języków Obcych Collegium Polonicum jest zorganizowanie i przeprowadzenie drużynowego turnieju językowego "Na miejsca, fertig, go" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem turnieju jest ukazanie młodzieży, jak olbrzymią satysfakcję i przyjemność mogą oni czerpać z uczenia się języków obcych i posługiwania się nimi. Organizatorki turnieju pragną również pokazać, jak ważne we współczesnym świecie jest pojęcie wielojęzyczności i posługiwanie się językami obcymi „bez granic“. Zadania konkursowe będą dotyczyć jednocześnie języka niemieckiego i angielskiego oraz wiedzy o kulturze obu obszarów językowych.

 

Agnieszka Skwarek

absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Lektorka języka angielskiego i języka polskiego jako obcego w Collegium Polonicum w Słubicach. W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim metodami prowadzącymi do uzyskania przez studentów autonomii w uczeniu się języka obcego i posługiwaniu się nim.

Kamilla Kędzierska-Kolendo

wykładowca języka angielskiego

Zainteresowania: metodyka nauczania języka angielskiego

 Astrid Kapler

wykładowca języka niemieckiego

Zainteresowania: metodyka nauczania języka niemieckiego


PREZENTACJA

„Sztuka i multimedia w nauczaniu języków obcych”

dr Artur Kopka, mgr Anna Wiącek

godz. 12:00

Miejsce: sala seminaryjna

Kategoria wiekowa: 16+ lat

Zgłoszenia: na adres mailowy: anna.wiacek@amu.edu.pl

 

Zaprezentowane oraz omówione zostaną  projekty artystyczne zrealizowane w ostatnich latach przez LJO CP: film z inscenizacji sztuki teatralnej „Faust Avantgarde", film krótkometrażowy „Łapacze Marzeń – pewna polsko-niemiecka historia” oraz film z inscenizacji sztuki teatralnej „Zaręczyny w St. Domingo”.


SPOTKANIE AUTORSKIE

OdraLiteraTour. Spotkanie literackie z Marią Sidorską-Ryczkowską

Moderatorka: dr Marta Bąkiewicz

godz. 17:00

Miejsce: taras widokowy Collegium Polonicum

Kategoria wiekowa: bez ograniczeń

Zgłoszenia: wstęp wolny

 

Na tarasie widokowym Collegium Polonicum odbędzie się poetycka podróż pod Odrze z Marią Sidorską-Ryczkowską, autorką opowiadań Klucze do rzeki oraz Stacyjka na wschodzie i zachodzie. Porozmawiamy o znaczeniu rzeki w literackiej biografii pisarki, inspiracjach twórczych, także o historii miasteczka na polsko-niemieckim pograniczu, przez które przepływa rzeka, a wraz z nią historia ludzkich losów. 

 

dr Marta Bąkiewicz (Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach)

W centrum zainteresowań badawczych znajdują się współczesna literatura w ujęciu dyskursywnym i interdyscyplinarnym, zagadnienia krajobrazu kulturowego i problematyka związana z polsko-niemieckim pograniczem. Kierownik zespołu badawczego pt. „Kulturowo-historyczny krajobraz Środkowego Nadodrza” (2014-2016), popularyzatorka kultury i literatury o/na pograniczu.

 

Autorka monografii i (Literatura, społeczeństwo i polityka w twórczości publicystycznej Maxa von der Grüna, Wrocław 2015), redaktor monografii wieloautorskiej (An der mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum, Paderborn 2016; Lubuski palimpsest. W kręgu historii, kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza, Zielona Góra 2017), autorka studiów i szkiców o Bertolcie Brechcie, Gerharcie Hauptmannie, Arnoldzie Zweigu, Eberhardzie Hilscherze, Jochenie Klepperze, Christine Nöstlinger. Eksploruje literaturę regionalną, w szczególności literaturę niemieckojęzyczną twórców pochodzących z dzisiejszej Ziemi Lubuskiej. „Kultura sąsiedztwa” to motto przyświecające jej aktywności naukowo-badawczej, dlatego pole dociekań obejmuje także polsko-niemieckie kontakty kulturowe i literackie.


INFORMACJE

Informacji udziela:

Ewa Bielewicz-Polakowska

mailem press.cp@cp.edu.pl lub telefonicznie: 61 829 6812