Banner Collegium Polonicum

Inauguracja roku akademickiego 2017/18

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki oraz

Prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina prof. dr Alexander Wöll

mają zaszczyt zaprosić na inaugurację roku akademickiego 2017/2018 w Collegium Polonicum w Słubicach.

Uroczystość odbędzie się 19 października 2017 r. o godz. 12.00
w dużej auli Collegium Polonicum w Słubicach, ul. Kościuszki 1.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

Hymn państwowy

1. Przemówienie Rektora UAM
prof. UAM dr. hab. Andrzeja Lesickiego

2. Przemówienie Prezydenta UEV
prof. dr. Alexandra Wölla

3. Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego Collegium Polonicum

4. Immatrykulacja studentów I roku

5. Wykład inauguracyjny

Prof. dr hab. Beata Halicka

Sami swoi czy obcy? Mieszkańcy Ziem Zachodnich w poszukiwaniu tożsamości

Gaudeamus

ZAPROSZENIE