Banner Collegium Polonicum

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska sekretarki/sekretarza

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach
ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska sekretarki/sekretarza
w wymiarze pełnego etatu (40h pracy tygodniowo)

Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie należeć:

 • zorganizowanie i prowadzenie sekretariatu dla dwóch profesorów prawa
 • prowadzenie korespondencji w języku polskim i niemieckim
 • wypełnianie zadań administracyjnych związanych z działalnością katedr
 • koordynacja terminów
 • aktualizacja stron internetowych
 • współpraca z dziekanatem Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

 Wymagane kwalifikacje:

 • kwalifikacje do prowadzenia prac sekretariatowych poparte odpowiednimi dokumentami
 • bardzo dobra znajomość polskiego i niemieckiego w mowie i w piśmie
 • bardzo dobra znajomość MS Office
 • umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole
 • mile widziana znajomość angielskiego

 Pracodawca oferuje:

 • zatrudnienie w dynamicznym środowisku akademickim Collegium Polonicum, wspólnej placówki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
 • pracę w instytucji przyjaznej rodzinie
 • możliwość elastycznego kształtowania czasu pracy
 • możliwość doskonalenia zawodowego
 • Wynagrodzenie w wysokości 3430 zł brutto

Osoby niepełnosprawne w wypadku takich samych kwalifikacji i przydatności do pracy będą miały pierwszeństwo względem innych kandydatów. W wypadku niepełnosprawności zaleca się kandydatowi wskazanie w podaniu jej rodzaju.

Podania należy składać do 5. maja 2017

Podania sformułowane jednocześnie w języku polskim i niemieckim łącznie z życiorysem, kopiami świadectw oraz innymi dokumentami należy kierować do:

Sekretariat Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice, Polska

albo jako PDF na adres: kiesling@europa-uni.de