Banner Collegium Polonicum

Kierunki studiów

Kierunki studiów prowadzone w Collegium Polonicum

 

  Nazwa kierunku UAM UEV UAM & UEV
Studia pierwszego stopnia stacjonarne Filologia polska jako obca  X    
  Bezpieczeństwo narodowe  X    
  Filologia - spec. filologia germańska*    
 
Studia drugiego stopnia stacjonarne Ochrona Europejskich Dóbr Kultury (w j. niem.)    X  
  Kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa*     X
  Kultur und Geschichte Mittel- und Osteuropas (w j. niem.)    X  
  Filologia angielska, specjalność język angielski i komunikacja międzykulturowa w Europie – w j. angielskim (kierunek we współpracy z EU Viadrina)     X
  Stosunki międzynarodowe – w j. angielskim (kierunek we współpracy z EU Viadrina)      X
 
 Studia jednolite magisterskie stacjonarne

Prawo - tylko dla studentów kierunku Magister des Rechts na EUV Viadrina* logo_160px ©Studia z przyszłością

    X

*pełnoprawnym studentem danego kierunku można zostać tylko w przypadku pozytywnego przejścia procesu rekrutacyjnego na obu Uczelniach; zasady rekrutacji na Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą znajduja się na stronie http://study.europa-uni.de/pl/index.html