Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


II rok

Lp. Treść Data zamieszczenia
1. W systemie USOS zostały przypisane przedmioty na rok akad. 2017/2018.  W związku z tym każdy student powinien:
1. Sprawdzić poprawność wprowadzonych dla siebie przedmiotów. Każdą nieprawidłowość, tzn. zarówno brak przedmiotu, który powinien być zaliczany jak i przypisanie przedmiotu, którego student nie powinien zaliczać, należy niezwłocznie zgłosić do Sekretariatu Spraw Studeckich.
2. Wszystkie wprowadzone przedmioty podpiąć pod etap i rok studiów. 
Uwaga! Nie jest nieprawidłowością przyporządkowanie dwukrotnie przedmiotów "Niemieckie prawo publiczne: Kurs podstawowy I" oraz  "Niemieckie prawo publiczne: Kurs podstawowy II"!
18.12.2017