Banner Collegium Polonicum

Filologia - spec. filologia germańska

OPIS KIERUNKU

Jak się studiuje germanistykę międzykulturową w Collegium Polonicum? - wywiad ze studentem

KONIEC z rejestracją przez uni-assist!
Od roku akad. 2018/2019 kandydaci z polską maturą NIE rejestrują się przez uni-assist!!!

REKRUTACJA:
Krok pierwszy
: LINK do zasad rekrutacji;  

Aby zostać studentem tego kierunku należy:
- zarejestrować się do 15 sierpnia na kierunek Interkulturelle Germanistik (Bachelor) na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą bezpośrednio przez stronę EU Viadrina,
oraz
- po rejestracji na EUV zarejestrować się na kierunek Filologia, specjalność filologia germańska  (kierunek wspólny z Uniwersytetem Europejskim Viadrina) na stronie UAM - LINK zostanie uruchomiony 1 czerwca

Informationen über die Registrierung an der AMU für ausländische Bewerbende (auf Deutsch)

Rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów, nie ma konkursu świadectw.