Banner Collegium Polonicum

Prawo - studia stacjonarne jednolite magisterskie

prowadzone wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
Są to pełne, pięcioletnie, stacjonarne  studia prawnicze, kończące się uzyskaniem wspólnego dyplomu magistra prawa nadawanego przez obie uczelnie. Dyplom ten uprawnia do przystąpienia do egzaminów kwalifikujących do odbywania aplikacji w Polsce i w Niemczech.

REKRUTACJA:

Aby zostać studentem tego kierunku należy:
- pozytywnie przejść proces rekrutacyjny na kierunek Magister des Rechts na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (LINK do zasad rekrutacji);

a następnie:
- pozytywnie przejść proces rekrutacyjny na kierunek prawo prowadzone wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n/Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach (LINK do zasad rekrutacji) - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

REJESTRACJA NA STRONIE: https://kandydaci.amu.edu.pl/Strona/UtworzKonto/Formularz

Uwaga! Zgodnie z polskimi przepisami regulującymi zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców, wszyscy kandydaci na I rok studiów nieposiadający obywatelstwa polskiego, są zobowiązani do przedstawienia certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako obcego lub dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu języka polskiego. Osoby, które nie mogą przedstawić ww. dokumentów, będą zobowiązane do  uzyskania potwierdzenia uczelni przyjmującej na studia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Polonicum w Słubicach), że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

OPIS KIERUNKU

Pierwsze miejsce w konkursie EuroStaż III 

O studiowaniu prawa w Collegium Polonicum - wywiad z absolwentem

Drugie miejsce w Konkursie Krajowej Rady Komorniczej na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego

Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Szefa ABW na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Nagroda w konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace obronione w roku akademickim 2014/2015

ELSA Słubice

cert_prawo4_150px ©Wydział Prawa i Administracji UAM   cert_prawo2_150px ©Wydział Prawa i Administracji UAM   cert_prawo_150px ©Wydział Prawa i Administracji UAM

cert_prawo5_150px ©Wydział Prawa i Administracji UAM   cert_prawo3_150px ©Wydział Prawa i Administracji UAM

logo_180px ©Studia z przyszłością