Banner Collegium Polonicum

Prawo - studia stacjonarne jednolite magisterskie

PRAWO - studia jednolite magisterskie prowadzone wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Są to pełne, pięcioletnie, stacjonarne  studia prawnicze, kończące się uzyskaniem dyplomu magistra na wspólnym kierunku prawo. Dyplom ten uprawnia do przystąpienia do egzaminów kwalifikujących do odbywania aplikacji w Polsce i w Niemczech.

O studiowaniu prawa w Collegium Polonicum:
- wywiad z absolwentem;
studenci zachęcają:
- okiem studenta prawa polsko-niemieckiego,
- studiowanie prawa polsko-niemieckiego ma sens!

KONIEC z rejestracją przez uni-assist!
Od roku akad. 2018/2019 kandydaci z polską maturą NIE rejestrują się przez uni-assist!!!

REKRUTACJA:
Krok pierwszy: LINK do zasad rekrutacji;

Aby zostać studentem tego kierunku należy:
- zarejestrować się do 15 sierpnia na kierunek Magister des Rechts na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą bezpośrednio przez stronę EU Viadrina,
oraz
- po rejestracji na EUV zarejestrować się na kierunek Prawo (kierunek wspólny z Uniwersytetem Europejskim Viadrina) na stronie UAM

Rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów, nie ma konkursu świadectw.

Uwaga! Przed przyjęciem na I rok studiów Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego przystąpią w Collegium Polonicum do egzaminu potwierdzającego znajomość jęz. polskiego na odpowiednim poziomie.  Z egzaminu można być zwolnionym w przypadku posiadania odpowiednich zaświadczeń.

OPIS KIERUNKU

Sukcesy studentów i absolwentów


logo_180px ©Studia z przyszłością

cert_prawo4_150px ©Wydział Prawa i Administracji UAM

cert_prawo2_150px ©Wydział Prawa i Administracji UAM 

cert_prawo_150px ©Wydział Prawa i Administracji UAM