Banner Collegium Polonicum

Prawo - studia stacjonarne jednolite magisterskie

 

OPIS KIERUNKU

PRAWO - studia jednolite magisterskie prowadzone wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
Są to pełne, pięcioletnie, stacjonarne  studia prawnicze, kończące się uzyskaniem dyplomu magistra na wspólnym kierunku prawo, nadawanego przez obie uczelnie. Dyplom ten uprawnia do przystąpienia do egzaminów kwalifikujących do odbywania aplikacji w Polsce i w Niemczech.

REKRUTACJA:

Aby zostać studentem tego kierunku należy:
- pozytywnie przejść proces rekrutacyjny na kierunek Magister des Rechts na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz
pozytywnie przejść proces rekrutacyjny na kierunek prawo (prowadzone wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n/Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach)
na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.
(LINK do zasad rekrutacji);

Uwaga! Zgodnie z polskimi przepisami regulującymi zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców, wszyscy kandydaci na I rok studiów nieposiadający obywatelstwa polskiego, są zobowiązani do przedstawienia certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako obcego lub dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu języka polskiego. Osoby, które nie mogą przedstawić ww. dokumentów, będą zobowiązane do  uzyskania potwierdzenia uczelni przyjmującej na studia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Polonicum w Słubicach), że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

O studiowaniu prawa w Collegium Polonicum - wywiad z absolwentem

Sukcesy studentów i absolwentów

ELSA Słubice

logo_180px ©Studia z przyszłością

cert_prawo4_150px ©Wydział Prawa i Administracji UAM

cert_prawo2_150px ©Wydział Prawa i Administracji UAM 

cert_prawo_150px ©Wydział Prawa i Administracji UAM

cert_prawo5_150px ©Wydział Prawa i Administracji UAM

  cert_prawo3_150px ©Wydział Prawa i Administracji UAM