Banner Collegium Polonicum

2019


03.12.2019, 17:00

Wieczór poezji „Mozart tłumaczenia ukraińskiego” w Collegium Polonicum w Słubicach

„Der Mozart der ukrainischen Übersetzung” – Poesieabend über Mykola Lukasch 


29.11.2019

Warsztaty pisania "Autobiografii" z Ingą Iwasiów


28.11.2019, 17:00

Wieczór autorski z Ingą Iwasiów


19.11.2019

„Epos (nie)możliwy – ideologiczne i estetyczne aporie dyskursu Ziem Odzyskanych” - wykład dr Kingi Siewior


14.-16.11.2019

Konferencja „Zbigniew Herbert – poeta między kulturami”

Konferenz „Zbigniew Herbert – ein Dichter zwischen den Kulturen


13.11.2019

X Targi Edukacji i Pracy

10. Bildungs- und Jobmesse


29.10.2019

Wykład dr. Arkadiusza Kalina „Mit Ziem Odzyskanych w kontekście postkolonialnym. Przypadek Ziemi Lubuskiej"


29.10.2019, 18:00

Wernisaż wystawy „ ‘Mecenasie i ciemiężco...’ – Korespondencja Zbigniewa Herberta i Karla Dedeciusa”

Eröffnung der Ausstellung „Mein Mäzen und mein Peiniger” Korrespondenz zwischen Zbigniew Herbert und Karl Dedecius


17.10.2019, 12:00

Inauguracja roku akademickiego 2019/20

Eröffnung des akademischen Jahres 2019/2020


07.06.2019, 12:00

Absolutorium

Graduation ceremony


23.05.2019, 13:00

Uroczystość z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego

Festveranstaltung anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Universität Poznań“


17.05-31.07.2019

Wystawa fotograficzna „Pomiędzy czasem a przestrzenią"

Fotoausstellung „Zwischen Zeit und Raum"


13-15.05.2019

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek


09.05.2019

Dzień Europy

Europatag


10.04.2019

Dzień Otwartych Drzwi

Tag der offenen Tür


28-29.03.2019

Międzynarodowa konferencja „Civil Society Academy”

Internationale Konferenz „Civil Society Academy”


20.-21.02.2019

Language and belonging: the German minority in Poland


14.02.2019

Konferencja: Mobilność na transgranicznym rynku pracy Polska-Niemcy – dziesięć lat traktatu lizbońskiego 

Konferenz: Die Mobilität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern – Zehn Jahre nach Lissabon


 07-08.02.2019

Konferencja " Europa XXI wieku"

Konferenz " Europa des 21. Jahrhunderts"