Banner Collegium Polonicum

2021


23.11.2021, 18:00

Wernisaż wystawy „Karl Dedecius. Między słowami – między narodami“ z okazji stulecia urodzin Karla Dedeciusa oraz dwudziestej rocznicy założenia Archiwum im. Karla Dedeciusa

Eröffnung der Ausstellung zum 100. Geburtstag von Karl Dedecius und zum 20. Gründungstag des Karl Dedecius Archivs „Zwischen den Worten – zwischen den Völkern.”


3-5.11.2021

Konferencja: Sprawiedliwość i przeciwdziałanie dyskryminacji w kontekście polsko-niemieckim. Upowszechnianie dobrych praktyk i strategii w dydaktyce akademickiej.

Konferenz: Gerechtigkeit und Antidiskriminierung im deutsch-polnischen Kontext. Hochschuldidaktik als Multiplikation guter Praktiken und Strategien.


21.10.2021, 12:00

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/22

Eröffnung des akademischen Jahres 2021/22


4.10-27.12.2021

Wystawa: "W_oka_mgnieniu o naszym Dwumieście Frankfurt nad Odrą-Słubice"

Ausstellung: "Augen_Blicke über unsere Doppelstadt Frankfurt (Oder) Słubice"


16-17.09.2021

Konferencja: Europa XXI wieku

Konferenz: Europa des 21. Jahrhunderts


14.09.2021

Warsztaty: O historii transformacji. Dziedzictwo kulturowe pogranicza w regionie środkowej Odry w epoce modernizmu.

Workshop: Zur Geschichte von Transformationen. Kulturerbe der Grenzregion an der mittleren Oder im Zeitalter der Moderne.


8-10.09.2021

Sympozjum: Polsko-niemieckie stosunki literackie w XX i XXI wieku

Fachtagung: Deutsch-Polnische Literaturbeziehungen im 20./21. Jahrhundert


17.06.2021, 12:00-14:00

Dyskusja panelowa / Podiumsdiskussion
“Cross-border Cooperation, Academic Institutions and Re-bordering in Contemporary Europe”