Banner Collegium Polonicum

Zasady korzystania z czytelni w okresie pandemii

Bibl_ogolne_pion ©Czernenko

Czytelnia Biblioteki Collegium Polonicum jest otwarta dla użytkowników. O godzinach otwarcia informujemy na stronie biblioteki: https://www.cp.edu.pl/pl/biblioteka/

  • W celu zachowania dystansu przestrzennego (minimum 1,5 metra odległości oraz 15 m² na 1 użytkownika) w czytelni Biblioteki może przebywać jednorazowo najwyżej pięćdziesięciu użytkowników.
  • Do czytelni należy wchodzić pojedynczo. Po wejściu do czytelni należy obowiązkowo zdezynfekować ręce płynem odkażającym oraz zgłosić swoją wizytę u dyżurującego bibliotekarza. Podczas przebywania na terenie czytelni użytkowicy powinni zachowywać dystans przestrzenny (minimum 1,5 metra) oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego: mieć zasłonięte nos i usta. Biblioteka nie udostępnia maseczek ochronnych użytkownikom.
    Użytkownik korzystający ze zbiorów w czytelni powinien pracować wyłącznie przy jednym stanowisku. Przed opuszczeniem miejsca pracy należy nakleić na stole kolorową karteczkę udostępnianą przy ladzie bibliotecznej i poinformować dyżurującego bibliotekarza o zakończeniu pracy i konieczności zdezynfekowania opuszczonego stanowiska.
  • Wymiana powietrza w czytelni odbywa się nieustannie, dlatego nie wprowadzamy przerwy na wietrzenie.
  • Utrzymujemy możliwość zamawiania mediów w ramach wypożyczalni. Będą one odbierane przy ladzie bibliotecznej bez konieczności wejścia do czytelni. O szczegółach funkcjonowania wypożyczalni informujemy na stronie: https://www.cp.edu.pl/pl/biblioteka/wypozyczalnia/index.html
  • Utrzymujemy możliwość skorzystania z usługi „Zamów kopię elektroniczną”. O warunkach przesyłania kopii elektronicznych informujemy na stronie: https://www.cp.edu.pl/pl/biblioteka/kopia_elektroniczna/index.html