Banner Collegium Polonicum

Informacje ogólne

BCP_pion_wiosna_wejscie ©Czernenko/Kietlinska

Informacja dla studentów prawa

Po wejściu na stronę http://www.produkty.lex.pl/student/ studenci prawa mogą skorzystać z dostępu do orzeczeń sądów polskich, komentarza do kodeksu cywilnego, niektórych monografii, wybranych procedur z LEX Navigator Prawo cywilne, Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i innych źródeł.


Wymiana książek

Biblioteka Collegium Polonicum zaprasza wszystkich chętnych do zostawiania na przeznaczonym specjalnie do tego celu regale w szatni książek, których obecni wlaściciele nie potrzebują i nie chcą skazywać na wyrzucenie. Liczymy, że uwolnione w ten sposób książki znajdą nowy dom. Biblioteka nie pośredniczy w wymianie. Zapraszamy do dzielenia się książkami!


Karta Biblioteki UAM

Osoby, które chcą zapisać się do biblioteki UAM i dodatkowo korzystać z baz danych znajdujących się na portalu Biblioteki Głównej UAM, mogą skorzystać z pośrednictwa naszej biblioteki lub założyć konto samodzielnie przez internetową platformę aktywacji kont bibliotecznych UAM.

Wnioski o założenie konta znajdują się przy ladzie bibliotecznej. Przy składaniu wniosku wymagany jest dowód osobisty i legitymacja studencka. Koszt karty - 12 zł. Od osób zatrudnionych bądź studiujących na Viadrinie (niezwiązanych formalnie z UAM) wymagane jest potwierdzenie zatrudnienia/immatrykulacji za pośrednictwem Biblioteki CP.

Karty biblioteczne, które straciły ważność, mogą być uaktywnione za pośrednictwem naszej biblioteki (po wpłaceniu 12 zł) lub przez wyżej wspomnianą platformę.

W przypadku studentów CP funkcję karty bibliotecznej pełni legitymacja studencka (po zapisaniu się).