Banner Collegium Polonicum

Światowe czytanie literatury ukraińskiej

7 września 2022 r., godz. 17:00

Biblioteka Collegium Polonicum

Słubice, ul. Kościuszki 1

Collegium Polonicum oraz Uniwersytet Europejski Viadrina zapraszają na spotkanie w ramach akcji „Światowego czytania literatury ukraińskiej”. Przedstawione zostaną najnowsze teksty współczesnych pisarzy i pisarek ukraińskich, będące ich pierwszą reakcją na wojnę: fragmenty pamiętników, wiersze, eseje i relacje dla mediów. Usłyszeć można będzie utwory Jurija Andruchowycza, Jewheniji Bielorusec, Natalii Worożbyt, Oksany Zabużko i innych.

Zapraszamy publiczność do podzielenia się z nami własnymi tekstami lub utworami ulubionych pisarzy i pisarek.

Językami imprezy są: ukraiński, polski i niemiecki.

Organizatorzy: Collegium Polonicum w Słubicach, Uniwersytet Europejski Viadrina, Fundacja im. Karla Dedeciusa

Inicjatorem akcji jest Międzynarodowy Festiwal Literatury w Berlinie.


Всесвітнє читання української літератури

7 вересня 2022 року о 17 годині

Бібліотека Collegium Polonicum

Słubice, ul. Kościuszki 1

Collegium Polonicum та Європейський Університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері запрошують на зустріч у рамках акції „Всесвітнє читання української літератури“. Тут буде представлена добірка найновіших текстів сучасних письменниць та письменників, в яких описані їхні перші враження від війни: фрагменти щоденників, вірші, есеї, повідомлення у ЗМІ. Можна буде послухати твори Юрія Андруховича, Євгенії Бєлорусець, Наталії Ворожбит, Оксани Забужко та інших.

Запрошуємо також учасниць та учасників поділитися з нами власними творами або представити твори своїх улюблених авторок чи авторів.

Мови: українська, польська, німецька

Ініціатором акції є Берлінський міжнародний літературний фестиваль.

Організатори: Collegium Polonicum в Слубіцах, Європейський університет Віадріна, Фундація імені Карла Дедеціуса

ilb.22.logo.4c-komma.ohnedatum_cms ©ILB Internationals Literaturfestival Berlin    

  Logo_CP_logo-biale_190 ©Collegium Polonicum         Logo_kompakt_190 ©Europa-Universität Viadrina           Logo_Dedecius_Stiftung_cmyk_2 ©Karl Dedecius Stiftung