Banner Collegium Polonicum
uam_klein ©Giraffe Werbeagentur GmbH / Blissmedia
viadrina_klein ©Giraffe Werbeagentur GmbH / Blissmedia

Prawo

prawo ©cp

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wspólnie z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą od roku 2012 oferują kierunek studiów: Prawo prowadzone wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Studia te są ofertą dla studentów Magister des Rechts na EU Viadrina.

Student w trakcie pięcioletniej edukacji zdobywa wiedzę z zakresu prawa polskiego  i niemieckiego. Zajęcia podzielone są na moduły: obligatoryjne (prawo prywatne, prawo publiczne oraz karne) i do wyboru (trzy moduły z czterech: pogłębienie w zakresie prawa prywatnego, publicznego, karnego oraz ogólne podstawy prawoznawstwa). Studia te prowadzone są zgodnie ze specjalnym, opracowanym przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UAM programem i planem studiów, który powstał w porozumieniu z Radą Wydziału Prawa UEV. Studenci są zobowiązani do przestrzegania planu i programu studiów oraz do zaliczania przedmiotów w wyznaczonych terminach.

Student zbiera doświadczenia w Polsce i w Niemczech, zarówno uczęszczając na zajęcia realizowane przez wydziały obu współpracujących uniwersytetów jak i odbywając praktyki studenckie w obu krajach.

W latach 2004-2011 studia na kierunku "prawo" prowadzone były w formie polsko-niemieckich studiów prawniczych związanych z kierunkiem Bachelor and Master of German and Polish Law na EU Viadrina. Wykłady polskiej części programu prowadzone są przez profesorów z Poznania i Wrocławia i odbywają się w Collegium Polonicum.

 

Dalszych informacji udziela Sekretariat ds. Studenckich Prawa lub Sekretariat Wydziału Prawa Europa-Universität Viadrina:
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Collegium Polonicum
Sekretariat ds. Studenckich Prawa
ul. T. Kościuszki 1
69-100 Słubice
tel.: 61 8296 815
e-mail: studylaw.cp@europa-uni.de

Europa-Universität Viadrina
Juristische Fakultät
Sekretariat
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
tel.: 0049 335 5534 2386, -2359
e-mail: dek-rewi@europa-uni.de, jura@europa-uni.de