Banner Collegium Polonicum

Rezerwacje sal i sprzętu

1. Rezerwacją pomieszczeń na zajęcia dydaktyczne w Collegium Polonicum zarządza p. Katarzyna Kochańska (katarzyna.kochanska@amu.edu.pl).

Przydział sal na zajęcia dydaktyczne odbywa się na podstawie planów zajęć na dany semestr letni/zimowy poprzez system ViaCampus. Rezerwacji sal w systemie ViaCampus dokonują upoważnione do tego osoby, odpowiadające za dane kierunki studiów, a p. Kochańska zatwierdza zgłoszone zapotrzebowanie w systemie.

Rezerwacje doraźne / zmiany w planie semestralnym / sale na egzamin / kursy należy zgłoszać u p. Kochańskiej e-mailem: kochanska@europa-uni.de albo złożyć formularz zamówienia sali na portierni głównej Collegium Polonicum.

W przypadku konkretnych potrzeb warto skontaktować się z p. Kochańską w sekretariacie nr 107 przed rozpoczęciem semestru.

2. Organizację konferencji należy zgłosić w dziale Public Relations. Zgłoszenie należy przesłać mailem do p. Tomasza Stefańskiego na adres: stefanski@europa-uni.de podając:

  • datę wydarzenia
  • tytuł
  • zamawiane sale
  • potrzebny sprzęt techniczny

Proszę pamiętać, ze warto złożyć takie zamówienie jak najszybciej, aby mieć pewność, że dana sala jest dostępna.

W razie pytań, p. Bielewicz-Polakowska służy pomocą w doborze odpowiedniej sali oraz sprzętu technicznego.

3. Rezerwacja sprzętu

  • Rezerwacja sprzętu na zajęcia dydaktyczne – formularz zamówienia sprzętu znajduje się na portierni budynku głównego CP i po wypełnieniu tam powinien zostać złożony. W uzasadnionych przypadkach (np. wykładowca w danym semestrze nie był jeszcze w Słubicach i nie mógł osobiście złożyć zamówienia) można sprzęt zarezerwować telefonicznie u referenta ds. organizacji nauki. Formularz w pliku pdf można pobrać tutaj.
  • Organizator konferencji zamawia sprzęt bezpośrednio w dziale Public Relations.

Dane do kontaktu

Sale na zajęcia dydaktyczne: Katarzyna Kochańska
pokój 107, mail: katarzyna.kochanska@amu.edu.pl, tel. 61 829 6806

Konferencje: Tomasz Stefański
pokój CP 105, mail: stefanski@europa-uni.de, tel. 61 829 6812