Banner Collegium Polonicum

Usuwanie usterek

I. ZGŁASZANIE USTEREK

Wszelkie usterki związane z funkcjonowaniem budynku zgłaszać należy wyłącznie na odpowiednim formularzu dostępnym na portierni Collegium Polonicum lub tutaj. Zgłoszenia ustne i telefoniczne bądź drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Wypełniony formularz prosimy składać na portierni budynku głównego Collegium Polonicum.

W zależności od możliwości:

• usterka zostanie usunięta w ciągu trzech dni lub

• otrzymają Państwo zwrotną informację od działu technicznego informującą o terminie jej usunięcia (do skrzynki pocztowej na portierni).

W przypadku, gdy usterka nie zostanie usunięta lub w ciągu trzech dni nie otrzymają Państwo informacji o terminie naprawy, fakt ten powinni Państwo zgłosić w sekretariacie dyrektora administracyjnego (pok. CP 103).

Osobą odpowiedzialną za pilotowanie zgłoszeń jest pan Łukasz Lipowski, pokój CP 5, Tel. 61 829 6898

 

II. ZGŁASZANIE USTEREK INFORMATYCZNYCH

Odrębną regulacją objęte są usterki sprzętu komputerowego. Usterki związane z funkcjonowaniem sieci komputerowej bądź sprzętu komputerowego należy zgłaszać w dziale informatycznym:

• telefonicznie pod numerem 61 829 6883,

• mailem pod adresem webmaster.cp@cp.edu.pl lub

• osobiście w pokoju CP 6 (Dariusz Żywalewski oraz Piotr Napierała).