Banner Collegium Polonicum

Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku

Obecnie rekrutujemy na szkolenia: 

Praca ze studentem w spektrum autyzmu ONLINE

https://forms.office.com/r/MfmfSxhvyJ 

Terminy szkoleń

  • Grupa 8 - 22.02. g. 10-13.00
  • Grupa 9 - 15.03 g. 10-13.00
  • Grupa 10 - 09.04. g. 9.00-12.00
  • Grupa 11 - 09.05. g. 9.00-12.00

 
Tworzenie dostępnych materiałów dydaktycznych ONLINE  

https://forms.office.com/r/KXqThtmkpX 

Terminy szkoleń:

  • Grupa 8: środa 09.03.2022 w godz. 9:00-14:00
  • Grupa 9: czwartek 7.04.2022 w godz. 9:00-14:00
  • Grupa 10: piątek 13.05.2022 w godz. 9:00-14:00
  • Grupa 11: czwartek 9.06.2022 w godz. 9:00-14:00

 
Praca ze studentem z niepełnosprawnością słuchu STACJONARNIE 

https://forms.office.com/r/abwm7Aa5Fj 

Terminy szkoleń:

  • IV grupa: 8.03.2022 w godz. 9:00-11:30 oraz 15.03.2022 w godz. 9:00-11:30
  • V grupa: 8.03.2022 w godz. 12:30-15:00 oraz 15.03.2022 w godz. 12:30-15:00


Szczegółowe informacje o szkoleniach dostępne są w formularzach zgłoszeniowych, a także w INTRANECIE w zakładce ZDARZENIA: https://uam.sharepoint.com/sites/Intranet/_layouts/15/Events.aspx?Page=%2Fsites%2FIntranet&InstanceId=c34d4183-20e2-49ba-a66c-3c35d4b6b6e4&Category=Szkolenie%20dla%20pracownik%C3%B3w&AudienceTarget=false