Banner Collegium Polonicum

Pracownicy CP

Kierownictwo

     

prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas
   tadeusz.wallas@amu.edu.pl

Prorektor UAM
ds. Collegium Polonicum
CP 101 61 829 6801
Janine Nuyken
   nuyken@europa-uni.de
Wiceprezydent EUV
ds. Collegium Polonicum
CP 101 61 829 6801
dr Krzysztof Wojciechowski
   wojciechowski@europa-uni.de
Dyrektor administracyjny
Collegium Polonicum
CP 101 61 829 6801

Pełnomocnik i kierownicy kierunków studiów

prof. UAM dr hab. Andrzej Pukacz
   pukacz@europa-uni.de
Pełnomocnik Rektora UAM ds. dydaktyki w filii Collegium Polonicum CP 140 61 829 6877
prof. UAM dr hab. Jarosław Jańczak
   janczak@europa-uni.de
Kierownik studiów na kierunku Master of Digital Entrepreneurship CP 133
dr Ksymena Filipowicz-Tokarska
   filipowicz-tokarska@europa-uni.de
Kierownik studiów na kierunku studia o Polsce (Polish Studies) CP 123

Dyrektor administracyjny

     
dr Krzysztof Wojciechowski
   wojciechowski@europa-uni.de
Dyrektor administracyjny
Collegium Polonicum
CP 101 61 829 6801
Agnieszka Brończyk
   bronczyk@europa-uni.de
Zastępca dyrektora
Collegium Polonicum
CP 104 61 829 6813
Karolina Stanek
   stanek@europa-uni.de
Asystentka dyrektora CP 101 61 829 6801
Katarzyna Kochańska Kancelaria CP 101 61 829 6801

Public Relations

     
Ewa Bielewicz-Polakowska
   polakowska@europa-uni.de
Public Relations
Zarządzanie salami
CP 105 61 829 6812

Sprawy studenckie

     
Sylwia Cor
   study.cp@europa-uni.de
Kierunki studiów:
- kulturoznawstwo
- Digital Entrepreneurship
CP 150 61 829 6814
Olimpia Kozłowska
   kozlowska@europa-uni.de
Kierunki studiów:
- filologia, filologia
  germańska
- Studia o Polsce
- pomoc materialna
CP 150 61 829 6816
Joanna Pąk
   pak@europa-uni.de
Kierunki studiów:
- prawo
- praktyki, praca
CP 150 61 829 6815

Księgowość

     
Agnieszka Królicka-Jurgiewicz
   krolicka-jurgiewicz@europa-uni.de
Księgowość CP 107 61 829 6811

Dział informatyczny

     
Dariusz Żywalewski
   zywalewski@europa-uni.de
Informatyk CP 006 61 829 6883
Piotr Napierała
   webmaster.cp@europa-uni.de
Informatyk CP 006 61 829 6883

Biblioteka

     
dr Agnieszka Brockmann
   brockmann@europa-uni.de
Kierownik CP-B10 61 829 6752
Joanna Sadłowska
   sadlowska@europa-uni.de
Z-ca kierownika
oraz Dział Gromadzenia
CP-B 12 61 829 6754
Adam Czerneńko
   czernenko@europa-uni.de
Dział Opracowania
Alfabetycznego
CP-B 05 61 829 6757
Zofia Małek
   malek@europa-uni.de
Dział Opracowania
Rzeczowego
CP-B 13 61 829 6756
Joanna Kietlińska
   kietlinska@europa-uni.de
Dział Udostępniania CP-B 20 61 829 6758
Sylwia Lendzion
   lendzion@europa-uni.de
Dział Udostępniania CP-B 20 61 829 6758
Natasza Wierchowicz
   wierchowicz@europa-uni.de
Dział Udostępniania CP-B 20 61 829 6758

Archiwum Karla Dedeciusa

     
dr Agnieszka Brockmann
   brockmann@europa-uni.de
Kierownik CP-B 04 61 829 6759
Piotr Dziurda
   dziurda@europa-uni.de
archiwista CP B-02 61 829 6761

Fundacja im. Karla Dedeciusa

dr Ilona Czechowska
   czechowska@europa-uni.de
Dział Opracowania HG 264 +49 335 5534 3296

Lektorat języków obcych

     
dr Artur Kopka
  kopka@europa-uni.de
Kierownik
Wykładowca języka niemieckiego
CP 112, 112a 61 829 6830
Anna Wiącek
   anna.wiacek@amu.edu.pl
Wykładowca języka niemieckiego CP 112 61 829 6836
Kamilla Kędzierska-Kolendo
   kamked@amu.edu.pl
Wykładowca języka angielskiego CP 112 61 829 6836
Agnieszka Skwarek
   askwarek@amu.edu.pl
Wykładowca języka angielskiego CP 112 61 829 6830

Dział techniczny

     
Wojciech Golubski
   golubski@europa-uni.de
Kierownik techniczny CP 107a 61 829 6808
Waldemar Jakubowski Konserwator instalacji gazowej i ciepłowniczej oraz urządzeń klimatyzacyjnych CP 005 61 829 6896
Łukasz Lipowski
    tech.cp@europa-uni.de
Elektryk CP 005 61 829 6898
Tomasz Lipiński
    lipinski@europa-uni.de
Technik telekomunikacji CP 008 61 829 6899

LEGENDA

CP Collegium Polonicum - budynek główny
CP-B Collegium Polonicum - biblioteka