Banner Collegium Polonicum

Dyrekcja

Dyrekcja prowadzi bieżące sprawy Collegium Polonicum oraz opracowuje budżet i sprawozdania z działalnosci placówki. W skład dyrekcji wchodzą nastepujące osoby:

 • dr Krzysztof Wojciechowski - Dyrektor administracyjny Collegium Polonicum
  pokój: CP 101
  tel: +48 61 829 6801
  e-mail: wojciechowski@europa-uni.de

 • mgr Agnieszka Brończyk - Zastępca dyrektora administracyjnego Collegium Polonicum
  pokój: CP 104
  tel: +48 61 829 6813
  e-mail: bronczyk@europa-uni.de