Banner Collegium Polonicum

Dyrekcja

Dyrekcja prowadzi bieżące sprawy Collegium Polonicum oraz opracowuje budżet i sprawozdania z działalnosci placówki. W skład dyrekcji wchodzą nastepujące osoby:

 • prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas - Prorektor UAM 
  pokój: CP 101
  tel: +48 61 829 6801
  e-mail: tadeusz.wallas@amu.edu.pl

 • Prof. Dr. Dagmara Jajeśniak-Quast - Wiceprezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina ds. Collegium Polonicum
  pokój: CP 103
  Tel.: +48 61 829 6801
  e-mail: jajesniak-quast@europa-uni.de

 • Agnieszka Brończyk - Dyrektor Collegium Polonicum
  pokój: CP 103
  tel: +48 61 829 6801
  e-mail: bronczyk@europa-uni.de

 • Ewa Bielewicz-Polakowska - Zastępca dyrektora Collegium Polonicum
  pokój: CP 104
  tel: +48 61 829 6813
  e-mail: bielewicz-polakowska@europa-uni.de