Banner Collegium Polonicum

Pracownicy naukowi

Dr Aleksandra Ibragimow
Tel. 61 829 6837
e-mail: aleksandra.ibragimow@amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Andrzej Pukacz
Tel. 61829 6877
e-mail: pukacz@europa-uni.de


Digital Entrepreneurship:

Pracownia Badań nad Polityką i Zarządzaniem Cyfryzacją

Prof. UAM dr hab. Agnieszka Vetulani-Cęgiel
Kierownik
e-mail: a.vetulani-cegiel@amu.edu.pl


dr Filip Biały

e-mail: filip.bialy@amu.edu.pl
www.filipbialy.pl


dr Łukasz Dulęba

e-mail: lukasz.duleba@amu.edu.pl


Studia o Polsce:

dr Małgorzata Stolarska-Fronia
e-mail: malgorzata.stolarska-fronia@amu.edu.pl


Sabina Strózik

e-mail: sabina.strozik@amu.edu.pl