Banner Collegium Polonicum

Karty pracy do nauki języka polskiego

karty_okladka_179

Prezentujemy najnowszą publikację Ksymeny Filipowicz-Tokarskiej i Agnieszki Skwarek „Karty pracy do nauki języka polskiego (A1)”

Fragment recenzji: 

Podręcznik powstał jako pomoc do samokształcenia dla studentów słubickiego kierunku studia o Polsce. Bardzo cenne i potrzebne są takie właśnie materiały, które mogą zostać spożytkowane w różnych sytuacjach dydaktycznych. Uczenie (się) zdalne uświadomiło nam jako środowisku, że dobre materiały dydaktyczne są na wagę złota. „Karty pracy do nauki języka polskiego (A1)” z powodzeniem można wykorzystywać podczas zajęć na lektoracie w grupach czy na lekcjach indywidualnych (lektor-uczeń) i jako element coachingu językowego, ale też do samokształcenia właśnie.

Omawiany podręcznik ma ten walor, że jest nowoczesny w formie, a jednocześnie nieprzesadzony pod żadnym względem: zawartości tematycznej i gramatycznej, długości kursu, ale też kształtu grafi cznego. Szata graficzna – w dzisiejszych krzykliwych czasach – będzie działać na Uczącego się kojąco.

prof. UAM dr hab. Małgorzata Zduniak

 

Pobierz publikację
Pobierz pliki dźwiękowe