Banner Collegium Polonicum

Publikacja Eksperyment i wiedza

eksperyment-i-wiedza-szer_179 ©CP

Tom jubileuszowy przygotowany pod kierownictwem redakcyjnym prof. dr hab. Stanisław Lorenca (rektor UAM w latach 2002-2008, prorektor UAM ds. Collegium Polonicum w latach 1996-2002) to unikatowa albumowa publikacja, której do tej pory nie było. Zawiera mi.in. wspomnienia Rektorów UAM oraz Rektorów i Prezydentów Viadriny dotyczące samego powstania Collegium Polonicum jak i jego rozwoju oraz współpracy dwóch uniwersytetów.

Pobierz publikację