Banner Collegium Polonicum

Praktyczna gramatyka języka polskiego

praktyczna-gramatyka-szer_179 ©CP

Fragment recenzji wydawniczej

Niewątpliwym atutem książki są teksty wykorzystane do ćwiczeń gramatycznych. Skrypt stanowi w tym zakresie ciekawy eksperyment. Autor zdecydował się bowiem zestawić teksty pochodzące z literatury wysokiej (Szymborska, Tokarczuk, Stachura) z nierzadko niedoskonałą językowo produkcją osób uczących się języka polskiego. Zabieg ten z jednej strony zachęca uczącego się do podjęcia wysiłku poznania języka – materii przytaczanych utworów literackich – z drugiej strony pokazuje, że popełnianie błędów jest nieodłącznym etapem na drodze do dobrego opanowania języka, w którym powstała proponowana literatura.

To opracowanie przygotowane przez praktyka dla praktyków. Zawiera wiele propozycji różnorodnych ćwiczeń bazujących na autentycznym materiale. Stanowi potrzebne uzupełnienie pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla osób znających język polski na poziomie zaawansowanym.

dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak
Instytut Języka Polskiego
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 Pobierz publikację