Banner Collegium Polonicum

Thematicon. Seria wydawnicza Collegium Polonicum.

Thematicon-33-szer_90 ©CP  Tom 33:

Literacka manifestacja tożsamości. O twórczości niemieckojęzycznych duchownych katolickich

Redakcja: Aleksandra Chylewska-Tölle

ISBN 978-3-8325-4786-8

Thematicon-32-szer_90 ©CP  Tom 32:

Wer hat´s geschrieben, wer übersetzt? Autor- und Übersetzerschaft als kontingente Rollen

Redakcja: Inez Okulska

ISBN 978-3-8325-4524-6

Thematicon-31-szer_90 ©CP  Tom 31:

Language Contact and Language Policies Across Borders: Construction and Deconstruction of Transnational and Transcultural Spaces

Redakcja: Barbara Jańczak

ISBN 3-8325-4644-8

Thematicon-30-szer_90 ©CP  Tom 30:

Translokalität und lokale Raumproduktionen in transnationaler Perspektive

Redakcja: Alexander Tölle, Rainer Wehrhahn

ISBN 978-3-8325-4391-4

Thematicon-29-szer_90 ©CP  Tom 29:

Immigration Crises, Borders and the European Union

Redakcja: Jarosław Jańczak

ISBN 978-3-8325-4436-2

Thematicon-28-szer_90 ©CP  Tom 28:

Perspektywy dialogu.

Studia na temat niemiecko-polskich procesów transferowych w przestrzeni religijnej

Redakcja: Aleksandra Chylewska-Tölle

ISBN 978-3-8325-4300-6

Thematicon-27-szer_90 ©CP  Tom 27:

Po obu stronach Odry.
Europejskie, narodowe i regionalne aspekty sąsiedztwa polsko-niemieckiego

Redakcja: Aleksandra Chylewska-Tölle, Alexander Tölle

ISBN 978-3-8325-4224-5

Thematicon-25-szer_90 ©CP  Tom 25:

Boundaries Revisites
A Conceptual Turn in European Border Practices

Redakcja: Tomasz Brańka, Jarosław Jańczak (eds.)

ISBN 978-3-8325-3867-5

Thematicon-24-szer_90 ©CP  Tom 24:

Współpraca polsko-niemiecka w zakresie wykonywania sankcji o charakterze pieniężnym

Redakcja: Maciej Małolepszy

ISBN 978-3-8325-3824-8

Thematicon-23-szer_90 ©CP  Tom 23:

Religion im transnationalen Raum. Raumbezogene, literarische und theologische Grenzerfahrungen aus deutscher und polnischer Perspektive

Redakcja: Aleksandra Chylewska-Tölle, Alexander Tölle

ISBN 978-3-8325-3733-3

Thematicon-22-szer_90 ©CP  Tom 22:

Mäander des Kulturtransfers. Polnischer und deutscher Katholizismus im 20. Jahrhundert

Redakcja: Aleksandra Chylewska-Tölle, Christian Heidrich

ISBN 978-3-8325-3660-2

 
Thematicon-21-szer_90 ©CP Tom 21:

Border Twin Towns in Europe. Cross-border Cooperation at a Local Level

Redakcja: Jarosław Jańczak

ISBN 978-3-8325-3597-1

Więcej informacji
Thematicon-20-szer_90 ©CP Tom 20:

Metoda projektów w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Redakcja: Ksymena Filipowicz-Tokarska

ISBN 978-3-8325-3577-3

 
Thematicon-19-szer_90 ©CP Tom 19:

Wydawanie własnych obywateli - Problemy w praktyce polsko-niemieckiej współpracy w sprawach karnych

Redakcja: Maciej Małolepszy, Gudrun Hochmayr, Paweł Nawalejko

ISBN 978-3-8325-3411-0

 
Thematicon-18-szer_90 ©CP Tom 18:

European Exclaves in the Process of De-bordering and Re-bordering

Redakcja: Jarosław Jańczak, Przemysław Osiewicz

ISBN 978-3-8325-3287-1

 
Thematicon-17-szer_90 ©CP Tom 17:

Europejski Nakaz aresztowania i procedura wydawania osób między Polską a Niemcami

Redakcja: Maciej Małolepszy, Gudrund Hochmayr, Paweł Nalewajko

ISBN 978-3-8325-3158-4

 
Thematicon-16-szer_90 ©CP Tom 16:

De-Bordering, Re-Bordering and Symbols on the European Boundaries.

Redakcja: Jarosław Jańczak

ISBN 978-3-8325-3002-0

Więcej informacji.

Thematicon-15-szer_90 ©CP Tom 15:

Kunersdorf 1759. Kunowice 2009
Studien zu einer europäischen Legende
Studium pewnej europejskiej legendy

Redakcja: Werner Benecke, Grzegorz Podruczny

ISBN 3-8325-2504-1

Thematicon-14-szer_90 ©CP Tom 14:

Conflict and Cooperation in Divided Cities

Redakcja: Jarosław Jańczak

ISBN 978-3-8325-2354-1

 
Thematicon-13-szer_90 ©CP Tom 13:

Grenzerfahrungen literarischer Übersetzung

Redakcja: Bożena Chołuj i Ulrich Räther

ISBN 978-3-8325-1024-4

 
Thematicon-12-szer_90 ©CP Tom 12:

Trans-Uni. Problemy zarządzania międzynarodową współpracą szkół wyższych w regionach przygranicznych.

Redakcja: Agnieszka Bielawska, Krzysztof Wojciechowski

ISBN 978-3-8325-1726-7

 
Thematicon-11-szer_90 ©CP Tom 11:

Europäischer Anspruch und regionale Aspekte.
Grenzüberschreitende universitäre Zusammenarbeit in der deutsch-polnischen Grenzregion angesichtsder zukünftigen Herausforderung in Europa.

Redakcja: Agnieszka Bielawska i Krzysztof Wojciechowski

ISBN 978-3-8325-1705-2

Thematicon-10-szer_90 ©CP Tom 10:

Ist die Identiät Europas möglich? Zu philosophischen, politischen und historischen Aspekten einer europäischen Identität.

Redakcja: Janusz Wiśniewski i Cezary Kościelniak

ISBN 3-8325-0704-3

 
Thematicon-09-szer_90 ©CP Tom 9:

The Experiences of the 1995 Enlargement

Redakcja: Jarosław Jańczak, Tomasz R. Szymczyński

ISBN 3-8325-0365-X

Więcej informacji
Thematicon-08-szer_90 ©CP Tom 8:

Grenze - Granica

Redakcja: Barbara Breysach, Arkadiusz Paszek, Alexander Tölle

ISBN 3-8325-0364-1

Więcej informacji
Thematicon-07-szer_90 ©CP Tom 7:

Europas Mitte Mitteleuropa Europaische Identität

Redakcja: Barbara Breysach

ISBN 3-8325-0363-3

Więcej informacji
Thematicon-06-szer_90 ©CP Tom 6:

Die Kunst der Übersetzung

Autor: Karl Dedecius

ISBN 3-8325-0000-6

 
Thematicon-05a-szer_90 ©CP Tom 5a:

Przestępczość przygraniczna Tom 2: Nowy polski kodeks karny

Redakcja: Gerhard Wolf

ISBN 83-88135-79-1

 
Thematicon-05-szer_90 ©CP Tom 5:

Przestępczość przygraniczna
Tom 1: Relacje praktyków

Redakcja: Andrzej J. Szwarc i Gerhard Wolf

ISBN 83-88135-63-5

 
Thematicon-04-szer_90 ©CP Tom 4:

Aktuelle Probleme des Rechtsstaates

Redakcja: Bogusław Banaszak

ISBN 83-88135-53-8

 
Thematicon-03-szer_90 ©CP Tom 3:

Die Konstruktion des Anderen in Mitteleuropa Diskurse, politische Strategien und soziale Praxis

Redakcja: Michał Buchowski i Bożena Chołuj

ISBN 83-88135-58-9

 
Thematicon-02-szer_90 ©CP Tom 2:

Wissen und Wandel. Universitäten als Brennpunkte der europäischen Transformation

Redakcja: Waldemar Pfeiffer
Współpraca: Brigitte Seliger

ISBN 83-232-0879-4

Thematicon-01-szer_90 ©CP Tom 1:

Wissenschaftseinrichtungen und Strukturentwicklung in der Grenzregion Modellfall Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Redakcja: Waldemar Pfeiffer

ISBN 83-232-0688-0

Thematicon-00-sonderband-szer_90 ©CP Sonderband

Kulturvermittlung und Interregionalitäten

Redakcja: Peter Nitschke

ISBN 83-88135-74-0