Banner Collegium Polonicum

25 lat
Collegium Polonicum

Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

logotypy ©CP

Projekt "Obchody 25-lecia Collegium Polonicum" jest współfinansowany w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP)
w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach celu
"Europejskiej Współpracy terytorialnej" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W czwartek, 13.10.2016 o godz. 12:00 odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego 2016/17. Nowy rok akademicki zainaugurował Rektor UAM prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki wspólnie z prezydentem Viadriny prof. Alexandrem Wöllem. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Bogdan Koszel z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM pt. „Stosunki polsko-niemieckie 25 lat po zawarciu ‘Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy’”. W uroczystości wzięli udział goście ściśle związani z historią Collegium Polonicum, więc było to również okazja do spotkań po wielu latach i wymiany doświadczeń.

Po uroczystości inauguracji prof. dr hab. Stanisław Lorenc wspólnie z dr. Krzysztofem Wojciechowskim zaprezentował tom jubileuszowy „Eksperyment i wiedza. 25 lat Collegium Polonicum”. Tom jubileuszowy przygotowany pod kierownictwem redakcyjnym prof. dr. hab. Stanisława Lorenca (rektor UAM w latach 2002-2008, prorektor UAM ds. Collegium Polonicum w latach 1996-2002) to unikatowa albumowa publikacja, której do tej pory nie było. Zawiera mi.in. wspomnienia Rektorów UAM oraz Rektorów i Prezydentów Viadriny dotyczące samego powstania Collegium Polonicum jak i jego rozwoju oraz współpracy dwóch uniwersytetów.

Następnie pan Markus Jankowicz z polsko-niemieckiego portalu "Dialog" wręczył dla Collegium Polonicum na ręce rektora UAM prof. Andrzeja Lesickiego, prezydenta Viadriny prof. Alexandra Wölla oraz dr. Krzysztofa Wojciechowskiego medal "Polsko-Niemiecka Najwyższa Jakość".

Na koniec uroczystości otwarto wystawę „25 lat Collegium Polonicum”. Wystawa fotograficzna w formie 13 roll-upów prezentuje historię placówki od powstania idei do dnia dzisiejszego, m.in. budowę uczelni, założycieli, gości, ważne wydarzenia i oczywiście życie studenckie oraz naukowe.

ZAPROSZENIE

_DSC0044 ©Adam Czerneńko _DSC0058 ©Adam Czerneńko _DSC0080 ©Adam Czerneńko
_DSC9792 ©Adam Czerneńko _DSC9795 ©Adam Czerneńko _DSC9815 ©Adam Czerneńko
_DSC9848 ©Adam Czerneńko _DSC9894 ©Adam Czerneńko _DSC9984 ©Adam Czerneńko