Banner Collegium Polonicum

25 lat
Collegium Polonicum

logotypy ©CP

Projekt "Obchody 25-lecia Collegium Polonicum" jest współfinansowany w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP)
w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach celu
"Europejskiej Współpracy terytorialnej" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W 1991 roku został reaktywowany Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i w tym samym roku narodziła się idea utworzenia w tym symbolicznym miejscu, na granicy, polsko-niemieckiej placówki naukowej. I tak oto Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wspólnie powołali Collegium Polonicum w Słubicach. W tym roku mija 25 lat istnienia naszej placówki i dołączając się do jubileuszu Viadriny zapraszamy do wspólnego świętowania i wspominania!

PROGRAM

okladka25lat_CP_PL ©CP