Banner Collegium Polonicum

25 lat
Collegium Polonicum

Program jubileuszu

logotypy ©CP

Projekt "Obchody 25-lecia Collegium Polonicum" jest współfinansowany w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP)
w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach celu
"Europejskiej Współpracy terytorialnej" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

13.10.2016, godz. 12:00, duża aula CP

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2016/17
Nowy rok akademicki zainauguruje Rektor UAM prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki wspólnie z prezydentem Viadriny prof. Alexandrem Wöllem. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Bogdan Koszel z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM pt. „Stosunki polsko-niemieckie 25 lat po zawarciu ‘Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy’”. Udział w uroczystości potwierdzili goście ściśle związani z historią Collegium Polonicum, więc będzie to również okazja do spotkań po wielu latach i wymiany doświadczeń.

13.10.2016, godz. 13:45, foyer CP

Otwarcie wystawy „25 lat Collegium Polonicum” oraz prezentacja tomu jubileuszowego „Eksperyment i wiedza. 25 lat Collegium Polonicum”.

Wystawa fotograficzna w formie roll-upów prezentuje historię placówki od powstania idei do dnia dzisiejszego, m.in. budowę uczelni, założycieli, gości, ważne wydarzenia i oczywiście życie studenckie oraz naukowe.

Tom jubileuszowy przygotowany pod kierownictwem redakcyjnym prof. dr hab. Stanisława Lorenca (rektor UAM w latach 2002-2008, prorektor UAM ds. Collegium Polonicum w latach 1996-2002) to unikatowa albumowa publikacja, której do tej pory nie było. Zawiera mi.in. wspomnienia Rektorów UAM oraz Rektorów i Prezydentów Viadriny dotyczące samego powstania Collegium Polonicum jak i jego rozwoju oraz współpracy dwóch uniwersytetów.

Wydarzenia te są otwarte dla publiczności. Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania!

14.10.2016, duża aula CP

Zjazd absolwentów

Tego dnia po raz pierwszy w historii Collegium Polonicum absolwenci uczelni spotkają się na zjeździe.
Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów oraz kadrę naukową do udziału w tym spotkaniu. Mury uczelni opuściło do dziś ponad 3200 absolwentów i jubileusz 25-lecia jest wspaniałą okazją do ponownego spotkania.

15.10.2016, Logensaal Viadriny

Spotkanie będę kontynuować absolwenci prawa, którzy wezmą udział w wykładach oraz wymienią się doświadczeniami zawodowymi.