Banner Collegium Polonicum

25 lat
Collegium Polonicum

Wystawa 25 lat Collegium Polonicum

logotypy ©CP

Projekt "Obchody 25-lecia Collegium Polonicum" jest współfinansowany w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP)
w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach celu
"Europejskiej Współpracy terytorialnej" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Collegium Polonicum 1991-2016

Wystawa fotograficzna w formie roll-upów prezentuje historię placówki od powstania idei do dnia dzisiejszego, m.in. budowę uczelni, założycieli, gości, ważne wydarzenia i oczywiście życie studenckie oraz naukowe.

tablice01 ©Adam Czerneńko tablice02 ©Adam Czerneńko tablice03 ©Adam Czerneńko tablice04 ©Adam Czerneńko
tablice05 ©Adam Czerneńko tablice06 ©Adam Czerneńko tablice07 ©Adam Czerneńko tablice08 ©Adam Czerneńko
tablice09 ©Adam Czerneńko tablice10 ©Adam Czerneńko tablice11 ©Adam Czerneńko tablice12 ©Adam Czerneńko
tablice13 ©Adam Czerneńko tablice14 ©Adam Czerneńko tablice15 ©Adam Czerneńko tablice16 ©Adam Czerneńko
tablice17 ©Adam Czerneńko tablice18 ©Adam Czerneńko tablice19 ©Adam Czerneńko tablice20 ©Adam Czerneńko
tablice21 ©Adam Czerneńko tablice22 ©Adam Czerneńko tablice23 ©Adam Czerneńko tablice24 ©Adam Czerneńko
tablice25 ©Adam Czerneńko tablice26 ©Adam Czerneńko tablice01 ©Adam Czerneńko tablice02 ©Adam Czerneńko
tablice03 ©Adam Czerneńko tablice04 ©Adam Czerneńko tablice05 ©Adam Czerneńko tablice06 ©Adam Czerneńko
tablice07 ©Adam Czerneńko tablice08 ©Adam Czerneńko tablice09 ©Adam Czerneńko tablice10 ©Adam Czerneńko
tablice11 ©Adam Czerneńko tablice12 ©Adam Czerneńko tablice13 ©Adam Czerneńko tablice14 ©Adam Czerneńko
tablice15 ©Adam Czerneńko tablice16 ©Adam Czerneńko tablice17 ©Adam Czerneńko tablice18 ©Adam Czerneńko
tablice19 ©Adam Czerneńko tablice20 ©Adam Czerneńko tablice21 ©Adam Czerneńko tablice22 ©Adam Czerneńko
tablice23 ©Adam Czerneńko tablice24 ©Adam Czerneńko tablice25 ©Adam Czerneńko tablice26 ©Adam Czerneńko