Banner Collegium Polonicum

30 lat
Collegium Polonicum

Dyskusja panelowa

“Cross-border Cooperation, Academic Institutions and Re-bordering in Contemporary Europe”

Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji panelowej z okazji 30-lecia Collegium Polonicum.

ZAPROSZENIE

Collegium Polonicum to wspólna placówka badawczo-dydaktyczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. To wyjątkowa transgraniczna jednostka na polsko-niemieckim pograniczu, gdzie ma miejsce codzienna międzynarodowa współpraca, integracja i nauka.

17 czerwca 2021, 12:00-14:00

Powitanie:

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Dr. Julia von Blumenthal, Prezydentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Dr Krzysztof Wojciechowski, Dyrektor Collegium Polonicum


Moderacja:

Prof. Jarosław Jańczak, politolog, pracownik naukowy zarówno Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jak i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, od wielu lat związany z Collegium Polonicum w Słubicach.

Uczestnicy:

Prof. Hynek Böhm – politolog i geograf społeczny. Wykładowca i badacz na Uniwersytet Techniczny w Libercu w Cechach oraz na Uniwersytecie Opolskim. Absolwent Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Prowadzi badania dotyczące współpracy transgranicznej, pogranicza i paradyplomacji w UE. Były pracownik Komisji Europejskiej w Brukseli, ekspert Komisji Europejskiej (DG REGIO) w sprawach współpracy transgranicznej.

Prof. Dorte Jagetic Andersen – pracownik naukowy w Centrum Studiów nad Regionami Granicznymi Uniwersytetu Południowej Danii, wykształcenie w dziedzinie europejskiej etnologii i europejskiej filozofii kontynentalnej. Do jej głównych zainteresowań naukowych należą kwestie budowania tożsamości w obszarach granic wyznaczonych uwarunkowaniami geopolitycznymi, wydała szereg publikacji i opracowała ważne prace teoretyczne i empiryczne w dziedzinie studiów nad pograniczami. Uczestniczy w projektach analizujących jaki wpływ mają granice i tożsamość na budowanie europejskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz na osoby podróżujące przez granicę w celu nauki lub pracy w duńsko-niemieckim regionie granicznym.

Gyula Ocskay – dyrektor CESCI w Budapeszcie (Środkowoeuropejska Inicjatywa Współpracy Transgranicznej). Ekspert w dziedzinie współpracy transgranicznej, inicjator współpracy na granicy słowacko-węgierskiej, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya. Zajmuje się zagadnieniami regionalnymi oraz teorią przestrzeni społeczno-politycznej. W 2013 r. otrzymał nagrodę Istvána Pálfi wraz z Luc Van den Brande za pracę na temat zagadnień transgranicznych.


Można dołączyć do nas online na stronie: www.cp.edu.pl lub na naszym fanpage’u na Facebooku.

Dyskusja odbędzie się w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.