Banner Collegium Polonicum

30 lat
Collegium Polonicum

Inauguracja roku akademieckiego 2021/22

Inauguracja roku akademickiego 2021/22 jest kolejnym wydarzeniem w ramach jubileuszu 30-lecia Collegium Polonicum.

Uroczystość odbędzie się w czwartek, 21 października 2021 o godz. 12:00. Nowy rok akademicki otworzy prof. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wspólnie z prezydentką Viadriny, prof. Julią von Blumethal. Wykład inauguracyjny „Suaviter in modo, fortiter in re” wygłosi dr Andrzej Byrt. Tematem wykładu będzie misja Collegium Polonicum oraz polsko-niemiecka współpraca akademicka.

W tym roku wydarzenie odbywa się z ograniczoną liczbą gości, inauguracja będzie transmitowana i dostępna online dla wszystkich zainteresowanych w języku polskim, na profilu Collegium Polonicum na Facebooku;

https://pl-pl.facebook.com/cpslubice/

ZAPROSZENIE

Program

Hymn państwowy

1. Przemówienie Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej

2. Przemówienie Prezydent UEV prof. dr Julii von Blumenthal

3. Przemówienie Burmistrza Słubic, Mariusza Olejniczaka

4. Przemówienie Burmistrza Frankfurtu nad Odrą, René Wilke

5. Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego Collegium Polonicum

6. Immatrykulacja studentów I roku

7. Wykład inauguracyjny
dr Andrzej Byrt „Suaviter in modo, fortiter in re“

Gaudeamus

W foyer po uroczystości:

Prezentacja albumu fotografi cznego Adama Czerneńki „30 lat w obrazach”

Wernisaż wystawy „Portrety Collegium Polonicum” Kamy Kuik

FB_wydarzenie_2021-600 ©Tomasz Stefański