Banner Collegium Polonicum

30 lat
Collegium Polonicum

Murale z okazji 30-lecia

Z okazji 30-lecia Collegium Polonicum powstały dwa pamiątkowe murale, które znajdują się po obu stronach filaru łączącego budynek główny z budynkiem Biblioteki. Murale są pierwszym akcentem jubileuszu uczelni.

Pierwszy mural przedstawia 30 lat współpracy między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz nawiązuje do międzynarodowego charakteru Collegium Polonicum.

Ponad 20% studentów Collegium Polonicum to obcokrajowcy, a dzięki nowym kierunkom studiów takim jak Studia o Polsce czy Digital Entrepreneurship ich liczba z roku na rok będzie nadal rosła.

Autorem muralu jest artysta Łukasz Zasadni.

mural1-600-2 ©Ewa Bielewicz-Polakowska

Drugi mural przedstawia połączenie obu miast Frankfurt nad Odrą i Słubice poprzez most, który z kolei opiera się na kształceniu. Połączenie to jest symbolicznie przedstawione poprzez stos książek, który podtrzymuje łącznik między dwoma częściami budynków. Aby bardziej zwrócić uwagę na główny temat, artyści za pomocą iluzji wtopili filar w otoczenie.

Okładki przedstawionych książek nawiązują do kolorystyki uczelni.

Mural zaprojektowali i wykonali artyści z Frankfurtu nad Odrą, grupa 153Design.

mural-biblio-600 ©Adam Czerneńko