Banner Collegium Polonicum

2009

Informacja prasowa nr 37: Akademicki Kongres Feministyczny

Informacja prasowa nr 36: Wystawa "Przeciwko kilku myślom... co nie nowe. Procesy krajowców za kontakty z paryską >>Kulturą<<" w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 35: Festiwal transVocale w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 34: Program MBA "Zarządzanie dla Europy Środkowo-Wschodniej". Uroczyste zakończenie studiów rocznika 2008/2009

Informacja prasowa nr 33: Sztuka teatralna "Pamiętnik Anny Frank"

Informacja prasowa nr 32: Koncert symfoniczny w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 31: Border Speaking – niech mówi granica! Filmowa podróż dokumentalna wzdłuż byłej wewnętrznej granicy europejskiej

Informacja prasowa nr 30: XII Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 29: Międzynarodowe sympozjum: "Kobiece spojrzenie na Orient. Europejki opisują podróże na Wschód".

Informacja prasowa nr 28: Koncert w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 27: Sesja naukowa – bitwa pod Kunowicami

Informacja prasowa nr 26: Europejska grafika książkowa w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 25: Wystawa grafiki Andrzeja Popiela

Informacja prasowa nr 24: XXXVII Ogólnopolska Konferencja Teoretycznoliteracka

Informacja prasowa nr 23: Wykład „Historia świata u bram Słubic. Tło historyczne bitwy pod Kunowicami” w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 22: Koncert Lubuskiej Akademii Orkiestrowej w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 21: Koncert Viaphoniker w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 20: Wystawa fotograficzna "Śmietanowy zapach myśli" Magdaleny Tomaszewskiej w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 19: Koncert Orkiestry Szkoły Muzycznej im. Rudolfa Rudolfa Steinera w Berlinie

Informacja prasowa nr 18: Wystawa "1989. Narodziny wolności. Wybory czerwcowe 1989 roku w Gorzowie Wlkp." w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 17: Jubileusz 5-lecia Studenckiej Poradni Prawa w Słubicach

Informacja prasowa nr 16: Absolutorium w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 15: Dzień Otwartych Drzwi w programie VIADRINA MBA „Zarządzanie dla Europy Środkowo-Wschodniej”

Informacja prasowa nr 14: Frankfurcko-Słubicka Konferencja Przyszłości 2020.

Informacja prasowa nr 13: Kwintet żeński - wieczór z poezją pięciu poetek.

Informacja prasowa nr 12: Debata "Europa Wschodnia a kryzys gospodarczy"

Informacja prasowa nr 11: Konferencja naukowa "5 lat Polski w Unii Europejskiej. Bilans doświadczeń"

Informacja prasowa nr 10: €uro w Polsce w roku 20.?.?.

Informacja prasowa nr 9: Debata o Euro w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 8: Wykład jubileuszowy w Collegium Polonicum w ramach 90-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Informacja prasowa nr 7: "Dzień Polsko-Niemiecki" w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 6: Wystawa fotograficzna Gustava Rauscha w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 5: Dyskusja panelowa "Czy można uratować Kino Piast?"

Informacja prasowa nr 4: Koncert jazzowy Możdżer & Danielsson

Informacja prasowa nr 3: Konferencja naukowa: Europa XXI. Wieku. Stan obecny i Perspektywy rozwoju

Informacja prasowa nr 2: Wystawa Olgi Kiedrowicz w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 1: 1. Uniwersytecki Bal Karnawałowy w Collegium Polonicum