Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 1/2009

1. Uniwersytecki Bal Karnawałowy w Collegium Polonicum

 

W piątek, 06 lutego br,. o godz. 20.00 rozbrzmią pierwsze takty do tańca na 1. Uniwersyteckim Balu Karnawałowym w Collegium Polonicum w Słubicach. Inicjatorem i organizatorem balu jest Rada Samorządu Studentów Collegium Polonicum.

 

Bal ma być doskonałą okazją do pełnej integracji środowiska akademickiego i braci studenckiej Collegium Polonicum UAM oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Zainteresowanie tego typu imprezą zgłaszali studenci oraz wykładowcy UAM, Collegium Polonicum , dlatego Rada Samorządu Studentów CP wychodzi naprzeciw tej potrzebie chcąc zjednoczyć w jednym miejscu o jednej porze całe grono akademickie.

 

Honorowy patronat nad balem objął JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Bronisław Marciniak.

 

Bal jest skierowany nie tylko do grona akademickiego, lecz również do każdego, kto czuje się związany z Collegium Polonicum i razem z uczelnią chce pobawić się w karnawale.

 

Na uczestników balu czeka wspaniała zabawa przy orkiestrze, bogate menu oraz aukcja prac uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach. Dochód ze sprzedaży tych kilkunastu prac przekazany zostanie na konto UNICEF-u ramach kampanii "Na ratunek dzieciom w Kongo".

 

Bilety w cenie 70zł/osobę są do nabycia w księgowości Collegium Polonicum, biuro nr 107, w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku od czwartku 15 stycznia do 02 lutego br.

 

Bal nie mógłby się odbyć bez głównych sponsorów � studenckiego klubu MY WAY i firmy VECTRA. Te dwie firmy postanowiły włożyć swój wkład w integrację środowiska po obu stronach Odry, a dzięki ich hojności koszty balu zostały zredukowane do minimum.

 

Informacji udziela:

 

Collegium Polonicum
Public Relations
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
tel.: 095/ 7592 412
fax: 095/ 7592 409
e-mail: press.cp@euv-frankfurt-o.de
www.cp.edu.pl