Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 3/2009

Konferencja naukowa: Europa XXI. Wieku. Stan obecny i Perspektywy rozwoju

 

W dniach 5-6 lutego 2009 r. w Collegium Polonicum odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Europa XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju". Konferencja odbywać się będzie już po raz dziewiąty, a głównym jej organizatorem jest Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

 

Uczestnikami konferencji będą pracownicy naukowi, dziennikarze, politycy oraz inni specjaliści m.in. z Polski, Niemiec, Belgii, Finlandii, Turcji, Ukrainy i innych państw, zajmujący się problematyką związaną z tematem obrad.

 

Konferencja będzie sposobnością do wymiany opinii, poglądów i prezentacji badań na temat współczesnych problemów starego kontynentu. Głównym celem konferencji jest analiza obecnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej Europy - nie tylko z perspektywy całego kontynentu, ale z punktu widzenia Unii Europejskiej, a także poszczególnych państw.

 

W obliczu zmian o charakterze politycznym, gospodarczym i społecznym, jakie zaszły w Europie w 2008 roku (m.in. ogłoszenie niepodległości Republiki Kosowa, odrzucenie przez Irlandczyków Traktatu Lizbońskiego, konflikt w Gruzji, globalny kryzys finansowy), ważnym zadaniem badawczym będzie zwrócenie uwagi na dynamikę i kierunki rozwoju Europy oraz próba ukazania uwarunkowań tego procesu.

 

Informacji udziela:

 

Collegium Polonicum
dr Magdalena Musiał-Karg
Pełnomocnik Dziekana WNPiD ds. kierunku politologia w Collegium Polonicum
Tel. + 48 607 374 347
e-mail: magda.musial@interia.pl