Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 8

Wykład jubileuszowy w Collegium Polonicum

w ramach 90-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

W środę, 06 maja br. o godz. 15.00 zapraszamy serdecznie na wykład jubileuszowy z okazji 90-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład "Zarys historii Uniwersytetu Poznańskiego" wygłosi prof. dr hab. Tomasz Schramm z Wydziału Historycznego UAM. Wykład odbędzie się w małej auli Collegium Polonicum i będzie tłumaczony symultanicznie na język niemiecki.

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyrasta z tradycji akademickich Poznania i działającej tu już w XVI wieku Akademii Lubrańskiego oraz Kolegium Towarzystwa Jezusowego, które aktami polskich monarchów z 1611 i 1678 r. wyniesione zostało do godności Uniwersytetu. Rozwojowi Uczelni położyły kres lata niewoli narodowej. Z chwilą odzyskania niepodległości w 1918 r., z inicjatywy członków powstałego jeszcze w 1857 r. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, z poparciem lokalnych polskich władz, otwarto 7 maja 1919 r. podwoje Uniwersytetu, zwanego początkowo Wszechnicą Piastowską, od 1920 r. Uniwersytetem Poznańskim, a od 1955 r. noszącego imię Adama Mickiewicza.

 

Od maja 1919 roku trwa zatem ciągłość dziejów uczelni, która wpisała się na stałe w życie Poznania i Wielkopolski, wywierając znaczący wpływ na rozwój miasta i regionu. Uniwersytet, promieniując swoim oddziaływaniem na cały kraj, należy do ścisłej czołówki najlepszych polskich szkół wyższych.

 

Informacje i program jubileuszu znajdą Państwo na stronie:

www.jubileusz.amu.edu.pl

 

Informacji udziela:

 

Collegium Polonicum

Public Relations

ul. Kościuszki 1

69-100 Słubice

tel.: 095/ 7592 412

fax: 095/ 7592 409

e-mail: press.cp@euv-frankfurt-o.de

www.cp.edu.pl