Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 10

€uro w Polsce w roku 20.?.?.

 

Rada Samorządu Studentów CP serdecznie zaprasza grono akademickie oraz społeczność studentów Collegium Polonicum i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina do udziału w debacie publicznej na temat wdrażania w Polsce trzeciego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej - EURO w Polsce w roku 20..?? , która odbędzie się 11 maja (poniedziałek) o godzinie 14.00 w Collegium Polonicum w Słubicach (mała aula, sala nr 12).

 

Organizatorami są Fundacja Universitatis Varsoviensis, Fundusz Pomocy Studentom, Parlament Studentów RP, Niezależne Zrzeszenie Studentów we współpracy z Radą Samorządu Studentów CP. W debacie udział wezmą wysokiej rangi przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, byli oraz obecni Rektorzy i Dziekani wywodzący się z wydziałów o profilu ekonomicznym i politologicznym, eksperci z dziedziny prawa wspólnot europejskich, polityki monetarnej i makroekonomii.

 

Projekt jest prowadzony w ramach kampanii informacyjnej w 16 województwach na 18 uczelniach. W województwie lubuskim to Słubice i Frankfurt jako miasta przygraniczne, w których na co dzień obserwujemy różnice gospodarcze, mentalne i społeczne determinowane między innymi przez systemy walutowe, jakie funkcjonują w transgranicznych miejscowościach, zostały wybrane do przeprowadzenia jakże istotnej dyskusji. Konsekwencje wprowadzania EURO u naszych zachodnich sąsiadów śledziliśmy na bieżąco, dostrzegając za i przeciw tej zmiany. Jednocześnie wszechobecny kryzys ekonomiczny , wprowadzający chaos do europejskich gospodarek skłania do jeszcze głębszych i rzetelniejszych rozważań na temat przyjęcia europejskiej waluty w kontekście Polski.

 

Informacji udziela:

 

Collegium Polonicum

Public Relations

ul. Kościuszki 1

69-100 Słubice

tel.: 095/ 7592 412

fax: 095/ 7592 409

e-mail: press.cp@euv-frankfurt-o.de

www.cp.edu.pl