Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 11

Konferencja naukowa "5 lat Polski w Unii Europejskiej.

Bilans doświadczeń"

 

 

Marszałek Województwa Lubuskiego, Burmistrz Słubic oraz Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na konferencję: "5 lat Polski w Unii Europejskiej. Bilans doświadczeń". Konferencja rozpocznie się w czwartek, 14 maja o godz. 10.00 w małej auli Collegium Polonicum i potrwa do godz. 15.00. O godz. 16.00 rozpocznie się druga część konferencji organizowana przez Studenckie Naukowe Koło Politologów przy Collegium Polonicum i potrwa do godz. 18.30.

 

W 2009 roku mija pięć lat od wstąpienia Polski oraz dziewięciu innych państw do Unii Europejskiej. Rocznica ta jest dobrą okazją do omówienia konsekwencji członkowstwa Polski w UE, przeanalizowania polskich doświadczeń, a także przygotowania bilansu polskiego członkostwa w UE. W obliczu zmian, jakie zaszły w Polsce po roku 2004 ważnym celem konferencji będzie zwrócenie uwagi na kierunki polskiej polityki w kontekście członkostwa w Unii.

 

W programie przewidziano:

 

- spotkanie studentów oraz doktorantów w Collegium Polonicum w Słubicach,

- spotkanie ze studentami Baltic University Programme wraz z uczestnictwem w części projektu "On The Border",

- spacer po Słubfurcie i wizytę na Uniwersytecie Europejskim Viadrina,

- projekcję filmu nt. stereotypów funkcjonujących na granicy polsko-niemieckiej,

- uczestnictwo w części EURONALIÓW.

 

Informacji udziela:

 

Collegium Polonicum

dr Magdalena Musiał-Karg

Pełnomocnik Dziekana WNPiD ds. kierunku politologia w Collegium Polonicum

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Tel. + 48 607 374 347

e-mail: magda.musial@interia.pl