Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 14

Frankfurcko-Słubicka Konferencja Przyszłości 2020

 

 

W dniach 4-6 czerwca 200 Słubiczan i Frankfurtczyków z różnych środowisk zbierze się w Collegium Polonicum w Słubicach w celu debatowania o kształtowaniu przyszłości swojego bliźniaczego miasta. Nakreślą ambitny i jednocześnie realistyczny obraz Słubic i Frankfurtu w roku 2020.

 

Do udziału w konferencji Burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki i Nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą Martin Patzelt zaprosili spośród mieszkańców ok. 500 osób posiadających największe doświadczenie we współpracy transgranicznej.

 

Wspólna wizja Frankfurtu nad Odrą i Słubic w roku 2020 jest z założenia rdzeniem "Słubicko-Frankfurckiego planu działania 2010-2020“, który zostanie opracowany przez polsko-niemieckie zespoły robocze złożone, jak dotąd, z samorządowych specjalistów do końca 2009r., a wiosną 2010 przyjęty uchwałami obu rad miejskich. Opracowanie „Słubicko-Frankfurckiego planu działania 2010-2020“ jest celem projektu EGTC (Dobre rządzenie w aglomeracjach transgranicznych) w ramach programu UE  URBACT II. Koordynatorem projektu i głównym moderatorem Konferencji Przyszłości jest Soeren Bollmann - mieszkaniec Frankfurtu nad Odrą, zaangażowany do tej roli przez Burmistrza Słubic.

 

            W czwartkowy wieczór (4.06.) program Konferencji Przyszłości przewiduje wystąpienia ekspertów. W piątek (5.06) i sobotę (6.06.) wszyscy uczestnicy w różnych zespołach roboczych będą tworzyć wizję wspólnej przyszłości Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Organizatorzy konferencji: burmistrzowie Słubic i Frankfurtu nad Odrą są pewni, że intensywna współpraca urzędników, polityków, przedsiębiorców i działaczy organizacji pozarządowych oraz samych mieszkańców w ramach konferencji przyniesie impulsy dla ukierunkowania działań zmierzających ku wspólnej przyszłości jak również skuteczne poparcie dla osiągnięcia wspólnych celów. Chcą, by uczestnicy konferencji przyszłości wzięli udział w pracy zespołów roboczych, które pracują nad "Słubicko-Frankfurckim planem działania 2010-2020“ w obszarach: „rozwój miasta“, „współpraca międzynarodowa", „marketing miejski“, „rozwój gospodarczy“ oraz „kultura i kształcenie“ .

 

Konferencja Przyszłości  jest otwarta dla wszystkich mieszkańców obu miast. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest pisemne zgłoszenie do 22.05.2009r.

 

 

Projekt: „EGTC – Expertising Governance for Transfrontier Conurbations” (po polsku: Dobre rządzenie w konurbacjach transgranicznych” jest realizowany od kwietnia 2008r. Planowany termin zakończenia projektu – maj 2010r.

 

Projekt jest dofinansowany (80%) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Urbact II.

 

Liderem projektu jest stowarzyszenie Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) z siedzibą w Paryżu.

Oprócz MOT, Słubic i Frankfurtu nad Odrą uczestniczą w projekcie transgraniczne konurbacje:

            Lille (Francja)i Kortrijk /Tournai (Belgia),

            Verin (Hiszpania) i Chaves (Portugalia),

            Trójnarodowy Eurodystrykt Bazylea (Francja, Szwajcaria, RFN),

            Eurodystrykt Strasburg (Francja)-Ortenau (RFN),

            Sturovo (Słowacja) i Esztergom (Węgry).

 

Celem projektu jest zorganizowanie cyklu spotkań specjalistów municypalnych różnych dziedzin oraz na podstawie wymiany ich doświadczeń przygotowanie instrumentów w postaci lokalnych planów działania, zbiorów dobrych praktyk, zaleceń dla służb komunalnych i wniosków do władz państwowych, które umożliwią władzom publicznym różnych poziomów (UE, narodowy, regionalny i lokalny) uzyskanie zrównoważonego rozwoju transgranicznych aglomeracji.

Unia Europejska popiera tego rodzaju działania, bo przyczyniają się one do poprawy warunków życia we wspólnocie europejskich państw.

 

Aktywność Słubic i Frankfurtu nad Odrą w Projekcie EGTC koncentruje się na tym aby wykorzystać ten projekt do wzmocnienia i rozwinięcia współpracy społeczności Słubic i Frankfurtu nadając jej charakter stały, długotrwały, i całościowy – a także, by wypracować Lokalny Plan Działania zawierający cele, wspólną strategię rozwoju oraz projekty konkretnych przedsięwzięć na lata 2010-2020 w następujących dziedzinach: planowanie przestrzenne, gospodarka, kultura i kształcenie, marketing miast, współpraca międzynarodowa.

 

 

Informacji udziela:

 

Paweł Kisielewski,

Kontakt: tel. 095 737 2064, pawel.kisielewski\at\slubice.pl