Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 16

Absolutorium w Collegium Polonicum

 

W piątek, 12 czerwca 2009 roku, w Collegium Polonicum odbędzie się uroczyste absolutorium. Po raz dziewiąty w historii tej prestiżowej placówki dydaktycznej studenci kończący studia wezmą udział w uroczystości absolutoryjnej.

 

O godz. 13:00 pożegnamy studentów absolwentów studiów stacjonarnych ochrony środowiska, fizyki o specjalności informatyka stosowana, gospodarki przestrzennej, politologii i filologii polskiej oraz absolwentów studiów niestacjonarnych zaocznych politologii i filologii polskiej.

 

Łącznie mury uczelni opuszcza w tym roku 225 studentów, z czego 62 osoby to absolwenci studiów niestacjonarnych, zaocznych.

 

W uroczystości absolutorium wezmą udział władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaproszeni goście oraz rodzice studentów.

 

Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody za wyniki w nauce i działalność na rzecz uczelni wyróżniającym się studentom.

 

Collegium Polonicum w Słubicach jest wspólną placówką naukową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie. Obecnie w Collegium Polonicum studiuje ponad 1600 studentów na 15 kierunkach.

 

 

Informacji udziela:

 

Collegium Polonicum

Public Relations

ul. Kościuszki 1

69-100 Słubice

tel.: 095/ 7592 412

fax: 095/ 7592 409

e-mail: press.cp@euv-frankfurt-o.de

www.cp.edu.pl