Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 24

XXXVII Ogólnopolska Konferencja Teoretycznoliteracka

 

W dniach 18-21 września br. odbędzie się w Collegium Polonicum XXXVII Ogólnopolska Konferencja Teoretycznoliteracka "Kultura w stanie przekładu: translatologia – komparatystyka – trans kulturowość" organizowana przez Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu IFP UAM wspólnie z Pracownią Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

 

Historia konferencji teoretycznoliterackich sięga lat 60. XX wieku, a ich pokłosie w postaci kolejnych tomów gromadzących wygłaszane na nich referaty dokumentuje imponujący dorobek polskich teoretyków literatury. Mamy nadzieję, że transgraniczna atmosfera Słubic szczególnie sprzyjać będzie żywym dyskusjom wokół ciekawych referatów.

 

 

Informacji udziela:

 

Collegium Polonicum

Public Relations

ul. Kościuszki 1

69-100 Słubice

tel.: 095/ 7592 412

fax: 095/ 7592 409

e-mail: press.cp@euv-frankfurt-o.de

www.cp.edu.pl