Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 29

Międzynarodowe sympozjum:

"Kobiece spojrzenie na Orient. Europejki opisują podróże na Wschód".

 

Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Katedra Literatur Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą organizują w dniach od 5 do 7 października 2009 roku międzynarodowe sympozjum pod tytułem: "Kobiece spojrzenie na Orient. Europejki opisują podróże na Wschód"

 

Przedstawicielki różnych dziedzin humanistyki – literaturoznawstwa, historii, socjologii – z polskich, niemieckich i austriackich uniwersytetów spotkają się w Collegium Polonicum w Słubicach, aby wspólnie poszukiwać nowych metod badawczych w dziedzinie gender studies i badań nad kolonializmem. Podstawą ich dociekań będzie pytanie, czy istnieje specyficznie kobiece widzenie Orientu i czy uwzględnienie go przyczyni się do odkrycia nowych perspektyw we współczesnej dyskusji o orientalizmie.

 

Sympozjum zorganizowane zostało dzięki wsparciu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Niemieckiej Fundacji Badawczej.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

 

Informacji udziela:

 

Collegium Polonicum

Public Relations

ul. Kościuszki 1

69-100 Słubice

tel.: 095/ 7592 412

fax: 095/ 7592 409

e-mail: press.cp@euv-frankfurt-o.de

www.cp.edu.pl