Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 30

XII Inauguracja Roku Akademickiego

2009/2010 w Collegium Polonicum

 

W piątek, 09. października 2009 w dużej auli Collegium Polonicum o godzinie 12:00, odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2009/2010. Inauguracja rozpocznie się przemówieniem Rektora UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak i mową powitalną Prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina dr. Guntera Pleugera.

Wykład inauguracyjny pt  "Wielodyscyplinarność i wielonarodowość badań oraz nauczania jako "stare i nowe" wyzwania dla uniwersytetu" wygłosi prof. dr hab. Juliusz Tyszka.

W Collegium Polonicum na 13 kierunkach studiuje obecnie ponad 1700 studentów. Bardzo dużą popularnością cieszy się kierunek Filologia polska jako obca. W tym roku naukę na tym kierunku podejmie 34 studentów z Białorusi, Rosji, Ukrainy, Kazachstanu i Niemiec. W Collegium Polonicum naukę na pierwszym roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych rozpocznie ponad 300 studentów.

Uroczystej inauguracji towarzyszyć będzie wystawa publikacji wykładowców pracujących w Collegium Polonicum prezentująca ich dorobek naukowy.

 

 

Informacji udziela:

Collegium Polonicum

Public Relations

ul. Kościuszki 1

69-100 Słubice

tel.: 095/ 7592 412

fax: 095/ 7592 409

e-mail: press.cp@euv-frankfurt-o.de

www.cp.edu.pl