Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 37

Akademicki Kongres Feministyczny

 

Pracownia Krytyki Feministycznej IFP UAM, Katedra Polsko-Niemieckich Związków Literackich i Kulturowych oraz Gender Studies Uniwersytetu Viadrina serdecznie zapraszają do udziału w Akademickim Kongresie Feministycznym, którego głównym celem jest integracja środowiska akademickiego zainteresowanego studiami kulturowymi.

Kongres odbędzie się w dniach 26-29 listopada br. w Collegium Polonicum w Słubicach. Językiem konferencji jest język polski.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:

http://www.pkfem.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=46

 

Informacji udziela:

 

Uniwersytet Europejski Viadrina

Katedra Polsko-Niemieckich Związków Kulturowych i Literackich

oraz Gender Studies

Dariusz K. Balejko

Collegium Polonicum

ul. Kościuszki 1

Pl-69-100 Słubice

 

tel.: +48 (0) 95 7592 425

fax: +48 (0) 95 7592 435

 

www.http://www.kuwi.euv-frankfurt-o.de/de/lehrstuhl/lw/depolitbez/index.html