Banner Collegium Polonicum

2010

Informacja prasowa nr 35: Polsko-Niemiecki Dzień Teatru w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 34: Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 33: Prezentacja wyników badania ankietowego wśród studentów Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 32: Europejski Festiwal Muzyki Autorskiej transVOCALE w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 31: Koncert jubileuszowy "XX-lecie transgranicznej kulturalnej współpracy polsko-niemieckiej" w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 30: "Granica na Odrze i Nysie: od podziałów do integracji"

Informacja prasowa nr 29: Festiwal Nowej Sztuki – lAbiRynT 22-24.10.2010 Słubice – Frankfurt nad Odrą

Informacja prasowa nr 28: "OderÜbersetzen" – prezentacja pierwszego numeru polsko-niemieckiego rocznika poświęconego translatoryce.

Informacja prasowa nr 27: LIFT Off – "GRENZGÄNGER" Warsztaty i międzynarodowe spotkanie teatralne

Informacja prasowa nr 26: XIII Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 25: Recital fortepianowy "Od Chopina do Malickiego" w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 24: Wystawa fotograficzna "Europejskie Miasto Bliźniacze Frankfurt nad Odrą – Słubice" w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 23: Koncert w ramach obchodu Roku Chopinowskiego oraz cyklu "Chopin odwiedza Lubuskie"

Informacja prasowa nr 22: "25 nowych kamieni pamięci (Stolpersteine) w Słubicach i we Frankfurcie". Wieczór filmowy i dyskusja. Ułożenie Kamieni Pamięci 2010

Informacja prasowa nr 21: Otwarcie wystawy "Karl Dedecius i Łódź"

Informacja prasowa nr 20: "Białe Noce-Łódź", 16 - 17 czerwca 2010r. Viadrina i Collegium Polonicum.

Informacja prasowa nr 19: Absolutorium w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 18: Studencki Festiwal Unithea Soll und Haben/ Kredyt i Kapitał. Dwie imprezy w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 17: Dzień Otwartych Drzwi w programie VIADRINA MBA „Zarządzanie dla Europy Środkowo-Wschodniej”

Informacja prasowa nr 16: Dzień Polsko-Niemiecki w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 15: Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa - Gospodarowanie przestrzenią w aspekcie środowiskowym, społecznym i prawnym

Informacja prasowa nr 14: Polsko-niemieckie uczelniane porozumienie

Informacja prasowa nr 13: Czwarte polsko-niemiecko-japońsko kolokwium prawa karnego stypendystów Fundacji Aleksandra von Humboldta

Informacja prasowa nr 12: Zjazd absolwentów programu MBA

Informacja prasowa nr 11: EUROnalia 2010

Informacja prasowa nr 10: XIII POZNAŃSKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI W SŁUBICACH

Informacja prasowa nr 9: Ewolucja Systemu Politycznego. Nowe wyzwania, nowe szanse, nowe zagrożenia

Informacja prasowa nr 8: Collegium Polonicum – Radość studiowania - to zwycięskie hasło promujące uczelnię

Informacja prasowa nr 7: Rozstrzygnięcie konkursu na hasło promujące Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 6: Koncerty w marcu w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 5: Wystawa fotografii "Architektura Ziemi Obiecanej"

Informacja prasowa nr 4: Warstwy pamięci

Informacja prasowa nr 3: Wystawa fotograficzna Leszka Krutulskiego "Czas, Pamięć, Fotografia"

Informacja prasowa nr 2: Konferencja naukowa: Europa XXI wieku. Nowe państwa członkowskie UE. Bilans doświadczeń i najważniejsze wyzwania

Informacja prasowa nr 1: 2. Uniwersytecki Bal Karnawałowy w Collegium Polonicum