Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 4

Warstwy pamięci

 

Program "Geschichtswerkstatt Europa" przy Uniwersytecie Viadrina zaprasza w dniach od 4 do 7 marca 2010 na "Spotkanie nad Odrą" oraz dwie wystawy na temat Skopii oraz Norymbergii i Hagi do Collegium Polonicum.

W dniach od 4 do 7 marca 2010 w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się spotkanie oraz dyskusja ok. 100 młodych europejczyków z ponad 15 krajów na temat Europy jako wspólnej przestrzeni doświadczeniowo-wspomnieniowej.

"Spotkanie nad Odrą" organizowane przez "Geschichtswerkstatt Europa" jest dla jego uczestników – studentów i absolwentów różnych kierunków studiów, jak również działaczy organizacji pozarządowych – początkiem rocznego programu grantowego, w ramach którego zostanie dofinansowane ponad 50 projektów naukowych, dokumentalnych oraz artystycznych.

W ramach programu Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" o nazwie "Warstwy pamięci" projekty te otrzymają wsparcie finansowe i będą koordynowane przez Instytut Historii Stosowanej działający przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Inauguracją tegorocznego programu grantowego "Ścieżki pamięci" będzie wykład prof. dr. Karla Schlögela, kierownika Katedry Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu Europejskiego Viadrina na temat Europy jako kontynentu wypędzeń.

Stephanie Herold z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie przedstawi wyniki koordynowanego przez siebie projektu na temat przestrzeni wspomnieniowej w stolicy Macodoni – Skopie. Stworzona w ramach projektu wystawa jest efektem współpracy ze studentami architektury ze Skopie i pokazuje artystyczną perspektywę pamięci w multi-etnicznym kraju.

Poza tym zostanie pokazana w Collegium Polonicum wystawa pod tytułem "Sprawiedliwa historia. Sądownictwo międzynarodowe oraz jego lokalne postrzeganie w Norymberdze i Hadze". Przygotowana została ona przez Jakoba Ackermanna oraz Vladimira Petrovica, którzy zajęli się porównaniem wpływu sądu międzynarodowego na Norymbergę oraz Hagę.

Serdecznie zapraszamy studentów oraz mieszkańców na wykład inauguracyjny prof. dr. Karla Schlögela oraz uroczyste otwarcie obydwu wystaw w czwartek 4 marca 2010 o godz. 18 w auli Collegium Polonicum w Słubicach przy ulicy Kościuszki 1. 

Obydwie wystawy można oglądać do 7 marca 2010 w godzinach od 8 do 20 w Collegium Polnicum. Wstęp wolny.

 

Kontakt:

 

Julia Gerstenberg

e-mail: gerstenberg@geschichtswerkstatt-europa.org

Tel.: 0174 / 1382639

www.geschichtswerkstatt-europa.org

 

Geschichtswerkstatt Europa to program Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" poświęcony pamięci  europejskiej. Instytut Historii Stosowanej we współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina odpowiada za przyznawanie projektom dotacji. Za Forum Międzynarodowe  odpowiedzialny jest Global and European Studies Institute przy Uniwersytecie w Lipsku.