Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 9

Ewolucja Systemu Politycznego.

Nowe wyzwania, nowe szanse, nowe zagrożenia

 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Politycznych oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych w Poznaniu zapraszają na konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia 2010 r. w Collegium Polonicum w Słubicach.

Będzie ona sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji badań na temat charakteru przeobrażeń współczesnych systemów politycznych. Nie ulega wątpliwości, że rezultatem wielu wydarzeń o charakterze społecznym, gospodarczym czy politycznym, są przemiany związane nie tylko z pozycją ustrojową najważniejszych instytucji państwowych, ale także systemu partyjnego, czy wyborczego.

Tempo ewolucji systemów politycznych zależy od wielu czynników: typu danego systemu politycznego, systemu wyborczego i partyjnego (m.in. liczby rywalizujących podmiotów), rozwoju i swobody dostępu do środków społecznego przekazu, procedur prawnych prowadzenia kampanii wyborczych, otoczenia politycznego czy wreszcie od rodzaju elektoratu. Na intensywność przebiegu procesów ewolucyjnych wpływa również rozwój i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych, które stwarzają rządzącym i obywatelom nową perspektywę dla kształtowania dialogu demokratycznego oraz pozwalają przeciwdziałać takim zjawiskom jak: szeroko dyskutowany kryzys demokracji, brak zaufania do rządzących, nikłe zainteresowanie polityką czy mała aktywność obywatelska. Zjawiska te w istotny sposób wpływają na demokrację, a przez to i na kształt oraz funkcjonowanie systemów politycznych.

Celem konferencji jest analiza przeobrażeń systemu politycznego Polski oraz innych państw Europy i świata. Zamierzeniem organizatorów jest odpowiedź na pytanie o charakter, zasięg, wielkość i konsekwencje tych zmian, a także o szanse i zagrożenia, będące ich rezultatami.

 

Szczegółowych informacji udziela:

dr Magdalena Musiał-Karg

magda.musial@interia.pl