Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 13

Czwarte polsko-niemiecko-japońsko kolokwium prawa karnego stypendystów Fundacji Aleksandra von Humboldta

 

W dniach 13-16 maja br. już po raz czwarty odbędzie się kolejne z serii polsko-niemiecko-japońskich kolokwiów prawa karnego stypendystów Fundacji Aleksandra von Humboldta. Kolokwia te są realizacją idei prezentowania przez japońskich i polskich stypendystów Fundacji aktualnych problemów prawa karnego w Japonii i Polsce oraz porównywania prawno-karnych systemów prawa karnego obowiązujących w obu krajach, z uwzględnieniem także niemieckiego prawa karnego poznawanego podczas pobytów stypendialnych w Niemczech. W kolokwiach biorą udział także niemieccy profesorowie prawa karnego, zwłaszcza profesorowie, u których przebywali japońscy i polscy stypendyści podczas swych pobytów stypendialnych. Kolokwia te sprzyjają więc także kontynuowaniu kontaktów naukowych z niemieckimi profesorami prawa karnego, a także wzajemnych kontaktów naukowych japońskich i polskich stypendystów. Językiem kolokwiów jest język niemiecki, w którym publikowane są także książki z materiałami tych kolokwiów (publikacje te są rozpowszechniane w Niemczech, Japonii i Polsce, znajdują się także w posiadaniu Fundacji Aleksandra von Humboldta).

 

Organizatorami kolokwium są Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Polonicum oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

 

Również czwarte kolokwium będzie urzeczywistnieniem idei charakteryzującej poprzednie kolokwia. Wstępny program kolokwium przewiduje wygłoszenie 4 wprowadzeń

i 8 referatów poświęconych czterem generalnym tematom: „Expansion des Strafrechts” („Ekspansja prawa karnego”), „Ausgewählte Fragen des Prozessrechts” (Wybrane problemy prawa karnego procesowego), „Probleme des Fahrlässigkeitsdelikts” („Problemy przestępstw nieumyślnych”) oraz „Medizinrecht” („prawo medyczne”).

W kolokwium weźmie udział ze strony niemieckiej – około 50 uczestników, w tym około 10 niemieckich profesorów oraz około 15 polskich, m.in. prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Andrzej Zoll i prof. Witold Kulesza oraz około 10 japońskich stypendystów Fundacji Aleksandra von Humboldta. Wzorem poprzedniego kolokwium, w kolokwium wezmą udział także polscy i japońscy młodsi naukowcy, rekrutowani spośród osób, których już osiągnięty przez nich dorobek kwalifikuje ich jako potencjalnych przyszłych stypendystów Fundacji Aleksandra von Humboldta.

 

Informacji udziela:

 

Collegium Polonicum

Public Relations

ul. Kościuszki 1

69-100 Słubice

tel.: 095/ 7592 412

fax: 095/ 7592 409

e-mail: press.cp@euv-frankfurt-o.de

www.cp.edu.pl